Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

524 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 428 o ymatebion

 • signed via 2017-09-19 10:19:43 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-09-18 19:55:05 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • signed 2017-09-18 19:54:38 +0100
 • signed 2017-09-13 17:41:44 +0100
 • signed 2017-09-13 15:50:54 +0100
 • signed 2017-09-12 14:16:49 +0100
  Carys Aaron
 • signed via 2017-09-12 08:10:42 +0100
 • signed via 2017-09-11 15:02:33 +0100
 • signed 2017-09-11 08:25:38 +0100
 • signed 2017-09-10 22:06:23 +0100
 • signed via 2017-09-09 15:02:56 +0100
 • signed via 2017-09-09 07:50:40 +0100
 • signed 2017-09-08 19:40:18 +0100
 • signed 2017-09-08 15:41:26 +0100
 • signed 2017-09-08 15:27:42 +0100
 • signed 2017-09-08 11:22:00 +0100
 • signed 2017-09-08 10:34:13 +0100
 • signed 2017-09-08 07:31:48 +0100
 • signed 2017-09-07 21:01:40 +0100
 • signed 2017-09-07 20:37:29 +0100
 • signed 2017-09-07 20:36:37 +0100
 • signed 2017-09-07 20:35:12 +0100
 • signed 2017-09-07 20:32:24 +0100
 • signed 2017-09-07 20:26:45 +0100
 • signed 2017-09-07 18:35:38 +0100
  I am strongly opposed moving core services eastwards – we need them here at Ysbyty Gwynedd
 • signed 2017-09-07 12:41:35 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-09-07 11:59:54 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • signed via 2017-09-07 11:59:39 +0100
  Helen Kalliope Smith
 • signed 2017-09-07 00:00:41 +0100
 • signed 2017-09-06 23:34:40 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.