Siân Gwenllian AC Plaid Cymru yn dathlu cam cyntaf cyflwyno’r bleidlais i ferched 100 mlynedd yn ôl

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_pleidlais_i_ferched_-_votes_for_women.jpg

Rwyf yn falch o nodi heddiw fel diwrnod pwysig ar y daith tuag at gydraddoldeb i ferched. Cafodd y Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobol ei phasio ar 6 Chwefror 1918 oedd yn rhoi’r bleidlais i rai merched am y tro cyntaf.

Rydym yn parhau i geisio cyrraedd tuag at gydraddoldeb llawn ym mhob agwedd o fywyd. Mae’n hi’n daith sydd wedi gweld colli bywydau. Mae hi yn parhau i fod yn daith hir a blinderus.

Ond mae fy nghenhedlaeth i o ferched yn benderfynol o roi pob cefnogaeth i’r lleisiau benywaidd ifanc sy’n gynyddol ddig am y ffordd y mae nhw’n cael eu trin yn y Gymru gyfoes, gan ein gwneud ni mor benderfynol ag erioed o roi blaenoriaeth i’r angen i gyrraedd cydraddoldeb rhywedd llawn – yn benderfynol o roi brys i’r gwaith – ac o’r angen i roi cydraddoldeb rhywedd yng nghanol yr agenda gwleidyddol yma yng Nghymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd