50 diwrnod i'w gwneud yn ddiogel i'n plant fynd yn ôl i'r ysgol.

Ymateb Plaid Cymru i'r newyddion y bydd holl ddisgyblion Cymru yn gallu dychwelyd i'r ysgol fis Medi.

Meddai Siân Gwenllian AS, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg:

 

"Mae croeso i'r cyhoeddiad am gynllun i ailagor ysgolion i holl blant Cymru, er ei fod yn hir-ddisgwyliedig.

 

"Nid yw'n glir pam mae'r cyhoeddiad wedi cymryd cyhyd, a'r Alban a Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi eu canllawiau ers dechrau Mai a Mehefin, ond bydd hyn yn newyddion da i addysg disgyblion gan fod y rhyngweithio rhwng disgyblion ac athrawon yn hollbwysig i ddysg a lles y disgyblion.

 

"Nawr, bydd gan ysgolion ychydig dros 50 diwrnod i baratoi eu safleoedd i groesawu eu disgyblion i gyd yn ôl yn ddiogel ac rwyf fi, fel eraill, yn aros am y canllawiau llawn gan Lywodraeth Cymru.

 

"Mae creu 900 o swyddi newydd hefyd yn newyddion da i'r sector. Y cyflymaf y gellir sefydlu'r rhain drwy ein system addysg i gyd, y gorau y gallwn roi sylw i'r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau na chaiff unrhyw blentyn ei adael ar ôl o ganlyniad i'r pandemig hwn."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd