"Angen dysgu gwersi ar gyfer tymor ymwelwyr 2021" medd AS

Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi galw ar Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru i wneud y sector dwristiaeth yn ‘gynaliadwy’.

Mewn cyfarfod o’r Senedd ddoe, dywedodd Siân Gwenllian AS, sydd hefyd yn Weinidog Cysgodol Plaid Cymru, bod angen gwneud y sector dwristiaeth yn fwy cynaliadwy er mwyn sicrhau dyfodol y diwydiant.

 

Dywedodd yr Aelod o’r Senedd dros Arfon;

“Rydan ni wedi croesawu llawer mwy o ymwelwyr na’r arfer i fannau twristaidd yn fy etholaeth i eleni. Maen nhw wedi dod â hwb haf bach Mihangel i’r economi leol, ond tydi’r profiad ar gyfer yr ymwelydd, nag ar gyfer y boblogaeth leol, wedi bod yn bleserus ar bob achlysur.”

Yn ôl yr Aelod o’r Senedd lleol, ymhlith y problemau sy’n codi mae problemau parcio, problemau teithio, ciwiau hir, a phroblemau sbwriel.

 

Dywedodd yr AS wrth y Prif Weinidog fod;

“y rhain i gyd yn cael effaith negyddol ar brofiad yr ymwelydd, ac wrth gwrs yn creu rhwystredigaeth fawr i’r boblogaeth leol.”

Mae Siân Gwenllian yn codi’r mater yn y Senedd wedi adroddiadau o anrhefn yn ei hetholaeth ei hun yn dilyn yr hyn a eilw’r gwleidydd yn ‘or-dwristiaeth.’”

 

Heriodd y Prif Weinidog;

“Ydych chi’n cytuno bod rhaid canfod ffyrdd i reoli gor-dwristiaeth, a bod gan y Llywodraeth rôl bwysig i’w chwarae, drwy dynnu’r holl bartneriaid perthnasol at ei gilydd er mwyn cynllunio ymlaen at dymor llwyddiannus y flwyddyn nesaf?”

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn cytuno â chanfyddiadau Siân Gwenllian AS, gan atgyfnerthu pwysigrwydd twristiaeth i ardal gogledd Cymru.

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian AS;

“Mae'r haf wedi dangos yn glir y gall tensiynau godi rhwng cymunedau ac ymwelwyr.

Ar gyfer dyfodol y sector mae'n rhaid i ni ddod o hyd i’r cydbwysedd cywir fel bod y profiad i'r gymuned leol a'r ymwelydd cystal ag y gall fod.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-01 09:24:27 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd