'Byddwch yn garedig â staff ein siopau', medd Siân Gwenllian AS

Ym mis Medi, dywedodd yr undeb ar gyfer gweithwyr siopau, USDAW, fod un o bob chwech aelod o staff siopau wedi wynebu camdriniaeth ar sail ddyddiol.

Mae Siân Gwenllian AS wedi annog pobl i ‘fod yn garedig’ â gweithwyr archfarchnadoedd sy’n ‘weithwyr allweddol.’

 

Gwnaed sylwadau’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi i glipiau fideo ddod i’r amlwg yn dangos unigolion yn cam-drin staff archfarchnadoedd a oedd yn rhoi rheolau’r clo dros dro cenedlaethol ar waith.

 

Mae arolwg diweddar USDAW o 5,000 o aelodau staff yn awgrymu bod 28% wedi cael eu bygwth, a bod 4% wedi wynebu ymosodiad corfforol yn ystod cyfnod y pandemig. Dangosodd astudiaeth gan The Association of Convenience Stores (ACS) hefyd fod 40% o siopau cyfleus wedi gweld cynnydd mewn trais neu gam-drin llafatr yn ystod y cyfnod clo.

 

Mae Consortiwm Manwerthu Prydain hefyd yn datgelu bod un manwerthwr mawr yn riportio 150 o bobl yn bygwth poeri neu beswch ar staff y dydd.

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian AS fod staff siopau yn ‘weithwyr allweddol sy’n gwneud eu gorau o dan amgylchiadau anodd.

 

‘Byddwch yn garedig. Does dim o hyn yn fai arnyn nhw.’


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-11-03 14:14:05 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd