‘Mae canolfan hyfforddi ddeintyddol yng ngogledd Cymru yn newyddion da, ond pa welliannau sydd ar y gweill yn y cyfamser?’

Mae Siân Gwenllian AS wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd canolfan hyfforddi ddeintyddol yn cael ei hagor yng ngogledd Cymru, ond mae’n gofyn beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn y cyfamser i fynd i’r afael ag ‘argyfwng go iawn.’ 

Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros etholaeth Arfon wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd canolfan hyfforddi ar gyfer deintyddiaeth yn agor yng ngogledd Cymru. Fodd bynnag, mae'r AS wedi mynegi pryderon, gan ddweud; 

 

“fod canolfan o’r fath ddwy neu dair blynedd i ffwrdd, ac yn y cyfamser, mae yna argyfwng gwirioneddol yn digwydd yn fy etholaeth i. 

 

Yn ei hanerchiad i Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, honnodd yr AS fod; 

 

“rhan o'r broblem yn codi o'r ffordd mae'r cytundebau yn gweithio rhwng deintyddion a'r byrddau iechyd, ac mae yna addewid wedi bod ers tro y byddai'r Llywodraeth yma yn edrych yn fanwl ar beth sydd angen ei wneud er mwyn gwella'r sefyllfa yna. 

 

Fedrwch chi symud ymlaen efo'r gwaith yna rŵan os gwelwch yn dda?  

 

Ar y funud, mae pobl yn fy etholaeth i yn cael eu gadael i lawr.  

 

Mae yna ddeintyddfa arall yn cau y flwyddyn nesaf, ac mae yna wirioneddol angen gweithredu buan yn y maes yma. 

 

Yn ei ateb rhoddodd y Prif Weinidog fai ar Brexit, gan ddweud 

 

“Mae Brexit wedi cael effaith negyddol ar wasanaethau deintyddol.  

 

Mae 17 y cant o'r deintyddion sy'n cael eu cyflogi gan y cwmnïau mawr—a'r cwmnïau mawr sy'n cwympo mas o ardaloedd fel y gogledd-orllewin—yn cael eu recriwtio o'r Undeb Ewropeaidd, ac mae Brexit yn tanseilio hynny.” 

 

Serch hynny, nododd yr FM y byddai uned ddeintyddiaeth newydd yng ngogledd Cymru yn gwella’r sefyllfa. 

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian AS; 

 

“Mae angen cynllun tymor hir ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r heriau hyn.” 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-11-27 11:22:31 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd