“Testun gofid difrifol” bod y Bil Cwricwlwm yn cyrraedd ei gam olaf heb hanes Cymru yn elfen orfodol – Plaid

Bydd diffyg amser ac adnoddau athrawon yn golygu bod darpariaeth hanes Cymru yn “ddarniog” yn y cwricwlwm newydd.

Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru wedi mynegi ei siom dros basio disgwyliedig y Bil Cwricwlwm Newydd heb i hanes Cymru, gan gynnwys hanes pobl dduon a phobl groenliw, fod yn elfen orfodol.

 

Bydd y Bil yn cyrraedd ei gam olaf y prynhawn yma yng nghyfarfod llawn heddiw.

 

Mae Siân Gwenllian AS wedi bod yn galw ers amser maith am gynnwys hanes Cymru ar wyneb y bil, ac wedi cyflwyno gwelliannau ac arwain llawer o ddadleuon yn y Senedd am y mater.

 

Mynegwyd pryderon am addysgu ‘darniog’ hanes Cymru yn 2019 gan Bwyllgor Diwylliant y Senedd, ac mae adolygiad gan Estyn a argymhellwyd gan y pwyllgor wedyn i sefydlu addysgu hanes Cymru ‘fel sail i ddarparu Cwricwlwm Cymru’ wedi’i ohirio tan hydref 2021 oherwydd y pandemig.

 

Dywedodd Ms Gwenllian y bydd disgyblion yn destun “loteri cod post” heb “gorff gwybodaeth cyffredin, gorfodol” i ysgolion.

 

Nododd Ms Gwenllian hefyd fod “gwybod a deall treftadaeth Cymru a’n lle yn y byd yn hawl y mae disgyblion Cymru i gyd yn ei haeddu”.

 

Meddai Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS,

 

“Siom enbyd yw gweld y bil hwn yn cyrraedd ei gam olaf heb i hanes Cymru, gan gynnwys hanes pobl dduon a phobl groenliw, fod yn elfen orfodol ar y cwricwlwm.

 

“Mae gwybod a deall treftadaeth Cymru a’n lle yn y byd yn hawl y mae pob disgybl yng Nghymru yn ei haeddu, ac yn hanfodol i sicrhau bod disgyblion Cymru yn ‘ddinasyddion gwybodus o Gymru a’r byd’, fel y mae’r bil yn ei argymell.

 

“Dylai stori genedlaethol Cymru, gan gynnwys hanes pobl dduon a phobl groenliw, fod yn rhan orfodol o’r cwricwlwm newydd, wedi’i gynnwys ar wyneb y Bil ac mae angen rhoi adnoddau a hyfforddiant i athrawon i ategu hyn. Fel arall, bydd diffyg arweiniad i ysgolion ynglŷn â’i addysgu a’i roi ar waith, ac yn y pen draw, bydd yn annhebygol iawn o gael ei addysgu mewn gwirionedd.

 

“Mae’n destun gofid difrifol y bydd ein plant a’n pobl ifanc yn wynebu loteri cod post o ran y cwricwlwm newydd – a bydd hynny’n anochel heb roi corff gwybodaeth gorfodol a chyffredin i ysgolion ei addysgu.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-03-09 16:05:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd