AC Plaid Cymru Siân Gwenllian yn cefnogi wythnos atal cancr y groth

Sian_Gwenllian_AM.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon, Siân Gwenllian yn cefnogi ymgyrch sy’n cyd-fynd ag Wythnos Atal Cancr Ceg y Groth gan godi ymwybyddiaeth pwysigrwydd Prawf ‘Smear’.

Mae Siân Gwenllian AC wedi ymuno â Jo’s Cervical Cancer Trust i godi ymwybyddiaeth o sut gall merched leihau y risg o ddatblygu cancr ceg y groth.

Yn y DU, mae dros 3,200 o ferched yn cael diagnosis o gancr ceg y groth pob blwyddyn, er hynny mae o’n gancr sy’n bosib ei atal. Mae sgrinio serfigol (prawf smear) yn un o’r ffyrdd gorau i atal yr afiechyd, ynghyd a brechiad HPV sydd bellach yn cael ei gynnig mewn ysgolion. Ond mae’r rhai sy’n mynychu sgrinio serfigol ar y lefel isaf erioed, gyda dim ond un mewn pedair yn mynd am y prawf, a fyddai’n gallu achub eu bywyd.

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

‘A hithau’n wythnos Atal Cancr Ceg y Groth, mae’n bleser gennyf weithio gyda Jo’s Cervical Cancer Trust i godi ymwybydiaeth o bwysigrwydd mynd am brofion.’

‘Mae sgrinio serfigol yn atal hyd at 75% o gancr ceg y groth rhag datblygu, felly mae’n boenus i feddwl fod cyn gymaint o ferched yn gwrthod y prawf, yn enwedig ar sail embaras.’

Dywedodd Prif Weithredwr Jo’s Cervical Cancer Trust Robert Music,

‘Rydym yn falch iawn o gael cefnogaeth Siân i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd sgrinio serfigol. Mae profion smear yn rhoi'r gwarchodaeth orau yn erbyn cancr serfigol, er rydym yn deall nad ydynt bob tro yn hawdd.’

‘Rydym eisiau i ferched deimlo’n gyfforddus i siarad gyda’i nyrs ac i ofyn cwestiynau. Tydi o ddim yn achosi trafferth ac mae sawl ffordd i wneud y prawf yn haws. Peidiwch a gadael i’ch pryderon atal chi rhag cymryd y prawf.’

Wythnos yma mae Jo’s Cervical Cancer Trust wedi cyhoeddi ymchwil newydd sydd wedi darganfod fod merched ifanc sy’n oedi neu ddim yn mynd am sgrinio serfigol oherwydd ofn (71%), teimlo’n fregus (75%) a gyda cywilydd (81%) am y syniad o fynd. Roedd tri rhan o dair (67%) yn nodi nad oeddynt yn teimlo o dan reolaeth am y syniad o brawf.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd