Adam Price: Mae angen tsar caffael ar Gymru i ddatrys problemau â phrofi a chyfarpar diogelu personol

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dadlau heddiw y dylai Llywodraeth Cymru benodi tsar caffael i ymdrin â'r prinder difrifol yng Nghymru o ran pecynnau profi Covid-19, Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) a dyfeisiau meddygol i gleifion.

 

 

 

Dim ond 1,100 o bobl sy'n cael eu profi bob dydd yng Nghymru ar hyn o bryd, er mai'r cynllun gwreiddiol oedd profi 6,000. Digwyddodd hyn ar ôl chwalu cytundeb honedig rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni preifat Roche a fyddai wedi darparu 5,000 o'r profion hynny.

Cyflwynodd Adam Price yr achos o blaid penodi tsar â'r "unig gyfrifoldeb" o gaffael a chyflenwi profion Covid-19, CDP ac ocsigen a dyfeisiau meddygol ar gyfer Cymru.

Soniodd am gartrefi gofal â dim ond un neu ddau flwch o fasgiau llawfeddygol – pob un yn ddigon i bara dau ddiwrnod i un claf yn unig, yn ogystal â staff ysbytai'n gorfod gwisgo dillad isaf papur dros eu gwallt oherwydd diffyg unrhyw beth arall i'w diogelu.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

"Mae'r prinder profion Covid-19 a CDP yng Nghymru yn cael effaith ddifrifol ar ein hymdrechion i frwydro yn erbyn lledaeniad y coronafeirws.

"Mae'n rhaid i Gymru weithredu dros ei hunan os ydym am sicrhau contractau cadarn ar gyfer y cynhyrchion hanfodol hyn. 

"Dyna pam rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru i benodi tsar caffael â'r unig gyfrifoldeb o gaffael a chyflenwi pecynnau profi, CDP ac ocsigen a dyfeisiau meddygol i gleifion.

"Rwyf wedi cael clywed am gartrefi gofal â dim ond un neu ddau flwch o fasgiau llawfeddygol – pob un yn ddigon i bara dau ddiwrnod i un claf yn unig, yn ogystal â staff ysbytai'n gorfod gwisgo dillad isaf papur dros eu gwallt oherwydd diffyg unrhyw beth arall i'w diogelu.   

"Yn yr un modd, rydym yn mynd tuag yn ôl o ran profi; roedd Llywodraeth Cymru wedi addo 6,000 o brofion y dydd erbyn hyn.  

"Byddai penodi un unigolyn ag un cyfrifoldeb allweddol yn ein helpu i fynd i'r afael â'r sefyllfa hon a sicrhau bod gan Gymru yr holl adnoddau sydd eu hangen i frwydro yn erbyn lledaeniad y feirws."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd