Addo Cefnogaeth

Tu hwnt i Cofid, pa faterion sy'n eich poeni chi fwyaf ar hyn o bryd? Other than Covid, what issues worry you the most at the moment?

Pa rai o'r materion yma sy'n eich poeni fwyaf. Nodwch yn y bocs isod. Tai, iechyd, addysg, amgylchedd, swyddi a'r economi, yr iaith Gymraeg, arall. Which of these issues worry you most? Enter in the box below. Housing, health, education, environment, jobs and economy, the Welsh language, other.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd