Diwygiadau addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ Llywodraeth Cymru angen ‘cynllun gweithredol’ meddai AC Plaid Cymru Sian Gwenllian

sian_g1.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, y bydd diwygiadau enfawr i addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ meddai Sian Gwenllian AC, llefarydd Plaid Cymru dros gydraddoldeb a chyd-sylfaenydd pwyllgor newydd y Cynulliad ar Gydraddoldeb a Menywod,

“Rwy’n croesawu’n fawr y cyhoeddiad hwn heddiw y bydd newidiadau yn cael eu cyflwyno i’r ffordd y mae addysg rhyw yn cael ei ddysgu yn ein ysgolion yng Nghymru ac mae’n gam cadarnhaol ymlaen. Ond, rwy’n gresynu ei fod wedi cymryd mor hir i’w gyhoeddi.

Yn ystod y trafodaethau ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015, gwthiodd Plaid Cymru i sicrhau bod addysg ar ryw a pherthynas mewn ysgolion yn cael ei gynnwys yn y ddeddf. Mae wedi cymryd tan nawr i'r Llywodraeth gydnabod pwysigrwydd addysg rhyw ac yn y cyfamser mae cenhedlaeth o blant wedi colli addysg bwysig ar ryw a pherthynas.

Mae Carwyn Jones eisiau ei etifeddiaeth ef i fod yn un ffeministaidd. Mae ei addewid i wneud Cymru 'y lle mwyaf diogel i fenyw yn Ewrop' ac i ddrawsnewid Llywodraeth Cymru i fod yn 'lywodraeth ffeministaidd' yn dilyn cyfnod o sylw cynyddol ar gydraddoldeb rhyw – ynghyd ag adolygiad rhywedd ar draws Llywodraeth Cymru. Ni ddylid caniatáu i'r rhain fod yn eiriau gwag. Mae angen cynllun gweithredu manwl sy'n edrych ar bob agwedd ar ryw a pherthynas mewn addysg ac ar hyd pob maes bywyd cyhoeddus. Mae'r prawf yn y gweithredu ac nid yn yr addewidion.

Mae angen prawf arnom fod Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015 wedi ei wreiddio mewn cymdeithas. Mae aflonyddu rhywiol yn symptomatig o sut y mae merched yn cael eu trin yn eilradd yn y gymdeithas yma, ac mae'n rhaid cydnabod bod y continwwm o drais ac aflonyddu merched yn ymwneud â phatrymau ehangach, diwylliannol o anghydraddoldeb rhywedd. Bydd cymdeithas ffeministaidd yn cael ei greu drwy gydnabod a dangos cynllun gweithredu clir ar hyn.

Galwaf am sgwrs genedlaethol ar drais ac aflonyddu rhywiol a galw am gynllun gweithredol clir a manwl gan Lywodraeth Cymru ar sut y byddant yn gweithredu addysg ar ryw a pherthynas yn ein hysgolion yn ogystal a sut y byddant yn hyfforddi ein hathrawon ar ddarparu'r addysg hwn."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd