Aelod Cynulliad Arfon yn galw am ryddhad parhaol i gynlluniau hydro lleol.

Dangoswch eich bod o ddifri am fynd i’r afael â’r argyfwng newid hinsawdd drwy roi’r gorau i drethi hydro, meddai AC.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i ddarparu rhyddhad llawn i gynlluniau hydro cymunedol, wrth iddi chwilio am sicrwydd y bydd cynlluniau hydro yn ei etholaeth yn parhau i elwa o ryddhad llawn 100% ar gyfer 2020-21.

Yn dilyn pwysau parhaol gan Blaid Cymru yn y Senedd, amddiffynnwyd cynlluniau hydro cymunedol megis Ynni Ogwen ac Ynni Anafon yn Arfon rhag cynnydd enfawr o hyd at 900% yn eu cyfraddau ar gyfer 2019-20.

Nawr mae’r Aelod Cynulliad lleol wedi galw ar Weinidog yr Amgylchedd Lesley Griffiths i waredu trethi ar gynlluniau hydro lleol yn barhaol.

Meddai Siân Gwenllian AC,

‘Mae Llywodraeth Cymru, yn hollol gywir, wedi cyhoeddi argyfwng newid hinsawdd ac wedi mynegi awydd i weithredu yn y maes yma. Ond mae fy etholwyr a pobl Cymru yn mynnu tystiolaeth fod hyn yn fwy na geiriau gwag.’

‘Drwy bwysau parhaol, mae Plaid Cymru wedi perswadio Llywodraeth Cymru i barhau i ddarparu rhyddhad llawn i gynlluniau hydro cymunedol hyd at Mawrth 2020, ond mae beth fydd yn digwydd ar ôl hynny yn aneglur.’

‘Rwyf felly yn annog Llywodraeth Cymru fel rhan o’i ymrwymiad i fynd i’r afael â newid hinsawdd, i ymrwymo’n barhaol i waredu trethi ar gynlluniau hydro cymunedol.’

‘Mi fyddai hyn yn lleihau pryderon o fewn y diwydiant a darparu cynlluniau egni cymunedol gyda’r sicrwydd y maent angen i ail-fuddsoddi eu elw o fewn eu cymunedau.’

‘Os ydynt am adeiladu cenedl wyrdd mae’n rhaid i gynlluniau hydro cymunedol fod yn ran allweddol o hyn. Er hyn, mae angen sicrwydd tymor-hir i gynlluniau bach sy’n cael ei redeg gan gymunedau.’

‘Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu sicrwydd tymor-hir i’r sector fel gall ein cymunedau barhau i elwa o fuddsoddiadau gwyrdd, cynaliadwy fel hyn ar gyfer y blynyddoedd i ddod.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd