Byddai datganoli gweinyddu nawdd cymdeithasol yn amddiffyn teuluoedd Cymru

Sian_Gwenllian.jpg

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn gadael i lywodraeth Dorïaidd y DG wneud eu gwaethaf i bobl fwyaf bregus Cymru, medd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb, Siân Gwenllian.

Dywedodd Siân Gwenllian y gallai Llywodraeth Lafur Cymru alw am ddatganoli gweinyddu nawdd cymdeithasol i amddiffyn hawlwyr bregus Credyd Cynhwysol sy’n dioddef caledi trwy roi diwedd ar ddiwylliant sancsiynau a helpu teuluoedd sy’n cael trafferth gyda’u taliadau, ond mae’n dewis peidio â gwneud hynny.

Tynnodd Siân Gwenllian sylw at esiampl yr Alban lle mae’r llywodraeth wedi trafod setliad ariannol sy’n golygu y gallant hwy, nid San Steffan, weinyddu taliadau, heb gost ychwanegol i Lywodraeth yr Alban.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb, Siân Gwenllian:

“Mae’r system Credyd Cynhwysol am gael ei chyflwyno ledled Cymru ym mis Rhagfyr, ac fel gwleidyddion, rydym yn paratoi ein hunain am yr effaith enbyd a gaiff. Lle mae eisoes wedi ei gyflwyno, mae Credyd Cynhwysol wedi gwneud llanast o fywydau pobl. Mae dyledion, troi allan o dai, a’r defnydd o fanciau bwyd wedi cynyddu yn yr ardaloedd lle cafodd ei dreialu.

“Ond yn hytrach na cheisio helpu teuluoedd, golchi eu dwylo o’r holl fater wnaeth Llywodraeth Cymru. Nid yw dadl y llywodraeth Lafur y gallai datganoli’r system fod yn ddrud yn dal dŵr - ni fyddai llawer o gost, oherwydd yn yr Alban, mae’r gyllideb gyfatebol wedi ei datganoli ynghyd â’r grym. Gosodwyd cynsail, a does dim rheswm pam na all hyn ddigwydd yng Nghymru.

“Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i lawer o bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol aros hyd at chwe wythnos am eu taliadau. Trwy ddatganoli Credyd Cynhwysol fe allem newid amlder y taliadau, fel y gwnaeth yr Alban, a’u talu bob pythefnos. Byddai modd i ni hefyd roi terfyn ar ddiwylliant sancsiynau, a dechrau edrych ar ôl pobl yn hytrach na cheisio eu cosbi.

“Byddai datganoli gweinyddu nawdd cymdeithasol i Gymru yn gost-niwtral a gallai helpu teuluoedd yng Nghymru – mae’n bryd i Lywodraeth Lafur Cymru sefyll dros Gymru a’i dinasyddion.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd