Angen ymchwiliad cyhoeddus i lanast arholiadau eleni er mwyn “dysgu gwersi” ar gyfer y dyfodol meddai Plaid Cymru

Sian Gwenllian AS a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i sut mae Llywodraeth Cymru wedi delio â llanast graddio ysgolion a cholegau

Rhaid cael ymchwiliad cyhoeddus i’r modd yr ymdriniwyd â Lefel Uwch, TGAU a BTEC eleni yn ol Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sian Gwenllian AS.
 
Israddiwyd bron i hanner graddau myfyrwyr Safon Uwch Cymru oherwydd y system a ddefnyddiwyd i gyfrifo canlyniadau.
 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn gynharach yr wythnos hon y byddai graddau a aseswyd gan athrawon bellach yn cael eu defnyddio yn hytrach na’r rhai a gynhyrchir gan algorithm yn dilyn gwrthwynebiad chwyrn gan fyfyrwyr, athrawon a phleidiau’r wrthblaid yng Nghymru.
 
Yn y cyfamser, ar drothwy canlyniadau TGAU cyhoeddwyd y byddai canlyniadau BTEC a gyhoeddwyd gan fwrdd arholi Pearson yn cael eu dal yn ôl i'w ailraddio.
 
Cadarnhaodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y byddai’n gwneud datganiad pellach ar ‘adolygiad annibynnol o ddigwyddiadau yn dilyn canslo arholiadau eleni’ maes o law.
 
Dywedodd Gweinidog Addysg Gysgodol Plaid Cymru, Sian Gwenllian, mai dim ond ymchwiliad cyhoeddus fyddai’n sicrhauy tryloywder priodol oedd angen ar bobl ifanc gan bwysleisio na fyddai adolygiad ‘annibynnol’ yn llwyddo i “adeiladu hyder y cyhoedd yn ôl” yn y system fel yr awgrymwyd gan y Gweinidog Addysg.
 
Dywedodd Ms Gwenllian fod angen dysgu gwersi er lles holl ddisgyblion y dyfodol ac i gynnal hygrededd yn y Llywodraeth, llywodraethau'r dyfodol a'r sefydliadau sy'n ymwneud â'r llanast arholiadau.
 
Meddai Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sian Gwenllian AS,
 
“Rwy’n galw am ymchwiliad cyhoeddus brys a llawn i’r modd yr ymdriniwyd â chanlyniadau arholiadau eleni.
 
“Os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif ynglŷn â rhoi hyder i’r cyhoedd yna dylai’r Gweinidog Addysg gychwyn ymchwiliad cyhoeddus yn edrych i mewn i’r hyn a aeth o’i le - er mwyn paratoi’r ffordd ar gyfer newid yn y dyfodol. Rhaid i’r Llywodraeth bresennol a llywodraethau'r dyfodol allu dysgu gwersi o'r bennod diweddar hon o raddio cymwysterau a chanlyniadau arholiadau.
 
“Dechreuodd rhai o’r problemau ddod i’r amlwg yn ystod cyfarfod Pwyllgor y Senedd ddydd Mawrth. Ond dim ond megis dechrau ydym ni mewn gwirionedd o ran deall beth yn union aeth o’i le ac rwy’n pryderu yn fawr nad yw ‘adolygiad’ y Gweinidog yn mynd i gyflawni’r lefel o graffu cyhoeddus sydd ei angen. Effeithiodd hyn ar filoedd o bobl ifanc yng Nghymru. Peided â chamddeall gymaint o bryder a gafodd ei achosi ac o’r herwydd dim ond ymchwiliad cyhoeddus fydd yn ddigonol yn y pendraw.
 
“Byddai ymchwiliad cyhoeddus yn helpu i daro goleuni ar unrhyw fethiannau systemig y mae angen eu cywiro mewn ffordd gadarn a thryloyw, gan nodi bod y Llywodraeth wedi ymrwymo o ddifrif i ddysgu'r gwersi hyn.
 
“Yn y cyfamser, mae’n rhaid i’r Gweinidog weithio gyda’r proffesiwn i sicrhau system deg ar gyfer 2021.”
 

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd