Apêl Nadolig 2023

Apêl Nadolig 2023

Mae Plaid Cymru Arfon yn lansio ymgyrch codi arian ar gyfer 8 prosiect bwyd yn etholaeth Arfon.

 

Y llynedd llwyddodd ein hymgyrch i godi £4,765 tuag at fanciau bwyd o amgylch yr etholaeth, a gobeithiwn y gallwn efelychu rhywfaint o’r llwyddiant hwnnw eleni, a darparu cefnogaeth hanfodol i brosiectau bwyd ledled yr etholaeth.

 

Yn ôl Ymddiriedolaeth Trussell, dosbarthwyd bron i dair miliwn o barseli bwyd i bobl a oedd yn wynebu anawsterau ariannol rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023, mwy na dwbl y nifer a ddosbarthwyd yn yr un cyfnod bum mlynedd yn ôl, a chynnydd o 37% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

 

Y prosiectau fydd yn elwa o’r apêl yw Banc Bwyd Arfon, Caernarfon, Banc Bwyd Coed Mawr, Bwyd i Bawb Bangor, Cynllun Bwyd yr Orsaf, Penygroes, Porthi Dre, Caernarfon, Pantri Pesda, Bethesda, Cynllun Bwyd Llanrug a Chwm-y-glo, a Banc Bwyd Eglwys Gadeiriol Bangor.

 

Dylai'r sawl sy'n dymuno cyfrannu ddilyn y ddolen hon.

£2,050.00 raised
GOAL: £2,000.00

Amount

£

Pay with

If you use Apple Pay, your confirmation prompt may refer to our payment processor, "NationBuilder"

You're almost done! Submit donation below.

Payment method information has been saved.

Your information

Edit ,
Contributions are not tax deductible.
Please select an amount