Arllechwedd

Dafydd Meurig

Mae Dafydd wedi cynrychioli Aber, Llandygai, Llanllechid, Talybont a Thyn y Maes ers dros 10 mlynedd, ac mae wedi cael ei enwebu ar gyfer ward newydd Arllechwedd sy'n cynnwys Caerhun, Glasinfryn, Minffordd, Pentir, Rhyd-y-groes a Waen Wen.

Mwy am Dafydd:

 • Roedd Dafydd yn allweddol wrth sicrhau cynlluniau atal llifogydd ar gyfer Talybont a thai Tanylôn yn dilyn llifogydd mawr 2012 a 2015.
 • Ar ddechrau'r pandemig, sefydlodd grŵp cefnogi Covid yn yr ardal.
 • Cadeirydd Partneriaeth Ogwen.
 • Sylfaenydd Ynni Ogwen.
 • Llywodraethwr Ysgol Llandygai.

Blaenoriaethau Dafydd:

 • Sefydlu cynllun trafnidiaeth cymunedol.
 • Cydweithio efo Cyngor Gwynedd i gael mwy o dai ar gyfer teuluoedd ifanc.
 • Gweithio gyda'r cyngor cymuned i ddatblygu cae chwarae Talybont ymhellach.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Ymgeiswyr 2022-04-14 14:42:41 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd