Arweinydd Plaid Adam Price yn galw am onestrwydd gan Lywodraeth Cymru ynghanol dryswch chwalu cytundeb.

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fod yn "onest" ynghylch methiant y cytundeb rhyngddynt hwy a chyflenwr preifat dienw i ddarparu 5,000 o brofion Covid-19 ychwanegol y dydd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn "siom" nad oedd y cwmni wedi gallu anrhydeddu "cytundeb ysgrifenedig".

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru ei bod yn "anghredadwy" bod Llywodraeth Cymru yn gwrthod dweud pam chwalodd y cytundeb, na phwy oedd y cwmni.

Dywedodd Mr Price ei bod "er budd i'r cyhoedd" i Lywodraeth Cymru fod yn onest â'r cyhoedd a "rhoi atebion ar frys" am yr hyn a ddigwyddodd a pham.

Mae rhai ffynonellau wedi awgrymu bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn rhan o'r rheswm pam chwalodd y cytundeb.

Dywedodd Mr Price y byddai Cymru nawr yn edrych ar wneud dim ond 1,100 o brofion Covid-19 y dydd yn hytrach na'r 6,000 o brofion a fyddai wedi cael eu cynnal y dydd yn unol â'r cytundeb.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru y byddai Cymru "yn bellach fyth ar ei hôl hi" o ran profi, a bod "amser gwerthfawr" wedi'i golli a "bywydau dirifedi" yn wynebu "mwy o risg".

Dywedodd na ddylai Llywodraeth Cymru fod yn "siomedig – dylent fod yn gandryll".

Meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

"Ar ôl beio cwmni am fethu â chyflawni cytundeb hollbwysig i ddarparu pum mil o brofion Covid-19 ychwanegol, mae'n anghredadwy bod Llywodraeth Cymru yn gwrthod dweud pam chwalodd y cytundeb a phwy oedd y cwmni – yn enwedig os mai Llywodraeth y DU a oedd yn gyfrifol am danseilio'r cytundeb, fel mae rhai ffynonellau wedi'i awgrymu.

"Mae er budd i'r cyhoedd i Lywodraeth Cymru fod yn onest â'r cyhoedd a rhoi atebion ar frys am yr hyn a ddigwyddodd -- a pham.

"Cawsom sicrwydd gan Vaughan Gething y byddai chwe mil o brofion yn cael eu gwneud bob dydd erbyn yfory [Ebrill 1af]. Nawr, gan fod y cytundeb wedi chwalu, rydym yn edrych ar wneud dim ond 1,100 o brofion y dydd. Bydd Cymru yn bellach fyth ar ei hôl hi o ran profion hollbwysig nag yr oeddem eisoes. Mae amser gwerthfawr wedi'i golli, a bywydau dirifedi nawr yn wynebu mwy o risg.

"Profi yw un o'r arfau gorau sydd gennym i drechu'r pandemig hwn drwy dracio ac olrhain lledaeniad y feirws, a sicrhau bod gweithwyr iechyd a gofal ar y rheng flaen yn cael eu diogelu ac yn gallu dychwelyd i'r gwaith.

"Ni ddylai Llywodraeth Cymru fod yn "siomedig", dylent fod yn gandryll.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd