Arweinydd Plaid Adam Price yn talu teyrnged i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy'n ymddeol

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi talu teyrnged i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, sydd wedi cyhoeddi ei fod yn sefyll i lawr yn yr etholiad nesaf.

Mr Jones, cynrychiolydd Plaid Cymru, yw ail gomisiynydd heddlu a throsedd erioed y rhanbarth ac mae wedi bod yn gomisynydd ers 2016, ac yn wreiddiol roedd yr etholiad nesaf i fod i gael ei gynnal fis Mai diwethaf ond cafodd y bleidlais ei rhoi yn ôl flwyddyn oherwydd pandemig Covid-19.

 

Dywedodd Arfon Jones: “Y prif reswm rwyf wedi penderfynu peidio â cheisio ailethol yw y byddaf yn gweithio am fwy na 46 mlynedd erbyn yr etholiad nesaf.

 

“O ganlyniad i’r pandemig estynnwyd y tymor yn y swydd am flwyddyn. Dechreuais feddwl am hyn fis Mai diwethaf ond ni siaradais ag unrhyw un arall amdano tan dri mis yn ôl.

 

“Rwyf wedi cyflawni llawer yn ystod y pum mlynedd diwethaf ac mae’n mynd i fod yn anoddach gwneud gwahaniaeth y tro nesaf oherwydd y pandemig, Brexit a’r ffaith bod y tymor swydd wedi’i gwtogi i dair blynedd.”

 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price MS,

 

"Rydym yn ddyledus i Arfon Jones am ei gyfraniad aruthrol fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru.

"O lansio Checkpoint Cymru - prosiect i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol troseddu; comisiynu gwasanaethau gwerth dros £2 filiwn i gefnogi dioddefwyr troseddau; arwain y gad wrth fynd i'r afael â thrais domestig ac i gadw ein cymunedau'n ddiogel yn ystod pandemig Coronavirus yn fwy diweddar, Mae cyflawniadau sylweddol Arfon yn y swydd yn dyst i'w ymrwymiad i'r etholwyr y mae'n eu gwasanaethu.

"Ar ran Plaid Cymru hoffwn ddiolch i Arfon Jones am ei gyfraniad i fywyd cyhoeddus Cymru ac anfon ein dymuniadau cynhesaf ato ar gyfer y dyfodol.

 

Ychwanegodd Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones,

“O ddiogelu’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, amddiffyn ein cymunedau ac atal troseddu ac aildroseddu, mae gwaith diflino Arfon Jones wedi helpu i wneud gogledd Cymru yn lle mwy diogel.

“Yn was cyhoeddus ym mhob ystyr y gair, bydd yn cael ei gofio am gynrychioli pobl gogledd Cymru mewn modd penderfynol ac am ymladd i sicrhau bod lleisiau dioddefwyr trosedd yn cael eu clywed o fewn y system gyfiawnder.

"Ar ran Plaid Cymru, hoffwn ddymuno'r gorau iddo yn y dyfodol.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-01-06 10:47:48 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd