AS Arfon yn annog Barclays i ailystyried cau cangen Caernarfon

Byddai cau’r banc yn ‘ergyd ddinistriol’ - Hywel Williams AS

Heddiw (19 Tachwedd) mae AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi annog Barclays i ailystyried cau cangen Caernarfon ar 18 Chwefror 2022.

 

Mewn llythyr at Brif Swyddog Gweithredol Barclays C. S. Venkatakrishnan, dywedodd Mr Williams fod y gangen wedi bod yn “ganolbwynt i’r stryd fawr leol” ers amser maith sy’n darparu “gwasanaethau bancio hanfodol i’r cymunedau a’r busnesau lleol.”

 

Dywedodd AS Arfon, er bod tueddiadau bancio cyn-bandemig yn glir, roedd y pandemig wedi “tanlinellu pwysigrwydd gwasanaethau lleol” i bobl sy’n aml yn cael eu gorfodi i ddelio â “diffyg mynediad band eang mewn ardaloedd gwledig”. Amlygodd y byddai'r cau yn effeithio'n arbennig ar bobl hŷn.

 

Bydd cwsmeriaid yn ardal Caernarfon sydd am barhau i ddefnyddio gwasanaethau yn y gangen yn cael eu gorfodi i newid banc neu i deithio 9 milltir i’r gangen Barclays agosaf ym Mangor, neu 14 milltir i Langefni, i gael mynediad at wasanaethau bancio sylfaenol. Mae Barclays wedi cydnabod bod 98 o gwsmeriaid ar hyn o bryd yn bancio gyda changen Caernarfon yn unig.

 

Anogodd Hywel Williams i Barclays ailystyried yr hyn a fyddai’n “ergyd ddinistriol i gymunedau lleol.”

 

Dywedodd Hywel Williams yn ei lythyr:

 

“Mae cangen Barclays yng Nghaernarfon wedi bod yn ganolbwynt ar y stryd fawr leol ers amser maith, gan ddarparu gwasanaethau bancio hanfodol i’r gymuned a busnesau lleol. Felly, mae'r penderfyniad gan eich banc i gau’r gangen leol yn peri pryder mawr i mi gan y bydd hyn yn cau nifer o bobl allan, yn enwedig yr henoed a chymunedau gwledig, ac yn tanseilio'r economi leol.

 

“Ar ôl darllen esboniad eich banc gyda diddordeb mawr, rwy’n derbyn bod y ffordd y mae pobl yn bancio yn newid. Fodd bynnag, byddwn yn dadlau er bod tueddiadau cyn-bandemig yn glir, mae'r pandemig hefyd wedi tanlinellu pwysigrwydd gwasanaethau lleol. Mae diffyg mynediad band eang mewn ardaloedd gwledig yn parhau i’w gwneud yn anodd i gymunedau gwledig ddefnyddio gwasanaethau bancio amgen.

 

“Fel rydych yn gwybod, mae naw deg wyth o gwsmeriaid yn bancio gyda changen Caernarfon yn unig ac mae rhwydwaith o gwsmeriaid ehangach gan gynnwys busnesau lleol. Gyda chau’r gangen hon, bydd y cwsmeriaid hyn naill ai’n cael eu gorfodi i newid banc neu i deithio 9 milltir i’r gangen Barclays agosaf ym Mangor, neu 14 milltir i Langefni, i gael mynediad at wasanaethau bancio sylfaenol.

 

“Rwy’n mawr obeithio felly y byddwch yn ailystyried yr ergyd ddinistriol hon i gymunedau lleol ac yn sicrhau bod cangen Barclays yng Nghaernarfon yn parhau ar agor.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-11-22 10:37:33 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd