AS Arfon yn galw ar swyddfa'r cabinet i osgoi hysbysebion iechyd cyhoeddus dryslyd.

Yng Nghymru, y neges o hyd yw Arhoswch Gartref, meddai'r AS. 

Mae AS Plaid Cymru ar gyfer Arfon Hywel Williams wedi ysgrifennu at Weinidog Swyddfa'r Cabinet, Michael Gove AS i alw arno i sicrhau nad yw Llywodraeth y DU yn hysbysebu eu neges ‘arhoswch yn wyliadwrus’ yng Nghymru.

O ddilyn cyngor arbenigol ar iechyd cyhoeddus, y neges yng Nghymru o hyd yw ‘arhoswch gartref’. Mae gwahaniaethau rhwng polisïau hefyd, gan gynnwys cyfyngiadau mwy llym yng Nghymru ar deithio i wneud ymarfer corff. 

Yn y llythyr, mae Mr Williams yn nodi bod nifer o Weinidogion y DU, gan gynnwys y Prif Weinidog, wedi methu â bod yn glir am faint eu tiriogaeth wrth wneud cyhoeddiadau. Mae AS Plaid yn dweud bod hyn wedi creu “dryswch” a allai “fygwth iechyd cyhoeddus yng Nghymru”.

 

Yn y llythyr, mae Hywel Williams AS yn ysgrifennu, 

'Yn ystod yr argyfwng digynsail hwn, mae negeseuon clir yn hollbwysig. Bydd hyn yn achub bywydau.' 

'Fodd bynnag, ar ôl datganiad Prif Weinidog y DU ddydd Sul (10 Mai), mae'r canllawiau a'r negeseuon ar gyfer Lloegr nawr yn wahanol.' 

'Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld llawer o enghreifftiau siomedig o Weinidogion Llywodraeth y DU yn gwneud cyhoeddiadau polisi heb egluro maint eu tiriogaeth.'  

'Rwy'n nodi bod fy nghyd-Aelodau a mi wedi cysylltu â gweinidogion, gan gynnwys Ysgrifennydd Gwladol Cymru, i ofyn iddynt ei gwneud yn glir i'r Prif Weinidog bod y rhan fwyaf o'r mesurau yr oedd yn sôn amdanynt yn berthnasol i Loegr yn unig.' 

'Mae hyn i gyd wedi creu gofid a dryswch i lawer o unigolion a busnesau yng Nghymru, sy'n amlwg o'r nifer enfawr o negeseuon e-bost yr wyf fi a fy nghyd-Aelodau wedi eu cael yn gofyn i ni egluro beth sy'n berthnasol i Gymru a beth sy'n berthnasol i Loegr.' 

'Rwy'n pryderu y gallai unrhyw ddryswch sy'n cael ei achosi gan ddiffyg eglurder llywodraeth y DU rhwng y cyfyngiadau symud sydd ar waith yng Nghymru a'r rhai a gyhoeddwyd yn Lloegr fygwth iechyd cyhoeddus yng Nghymru.' 

'Ni allwn ganiatáu i negeseuon cymysg danseilio, na dadwneud, ein cynnydd i leihau trosglwyddiadau yn y gymuned.' 

'Fel y mae Nicola Sturgeon eisoes wedi gofyn amdano ar gyfer yr Alban, gofynnaf finnau i Lywodraeth y DU beidio â defnyddio eich ymgyrch hysbysebu 'arhoswch yn wyliadwrus' yng Nghymru.'


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd