AS lleol yn 'siomedig' gyda pherchnogion ffatri ym Mhenygroes.

Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros etholaeth Arfon wedi mynegi siom gyda chwmni Northwood am eu penderfyniad i gau eu ffatri ym Mhenygroes, a hynny er gwaethaf cynnig o gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn dilyn trafodaethau lleol.
 
Mewn cyfarfod o’r Senedd ddoe diolchodd Siân Gwenllian i’r Llywodraeth am y cynnig o gefnogaeth ariannol, ac am gefnogi’r cynnig amgen gan y gweithlu ym Mhenygroes, ond dywedodd “yn anffodus mae’r cwmni wedi gwrthod y cynnig hwnnw am resymau masnachol, ac maen nhw’n bwrw ymlaen i ddiswyddo’r 94 gweithiwr, sydd yn ergyd anferth.”
 
Ychwanegodd yr AS Plaid Cymru dros Arfon, sy’n cynnwys ardal Penygroes, y byddai’n rhaid dyfalbarhau â’r ymdrech i ganfod defnydd arall ar gyfer y ffatri. Mae’r trafodaethau hynny yn cynnwys dod o hyd i brynwr ar gyfer y safle.
 
Nododd Siân Gwenllian fod “94 o swyddi yn Nyffryn Nantlle yn gyfwerth â miloedd o swyddi mewn rhannau mwy poblog o Gymru”, ac yn “haeddu'r un ymdrech a’r un sylw” gan Lywodraeth Cymru.

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd