AS yn beirniadu oedi Llywodraeth Cymru ar brofi.

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi beirniadu oedi Llywodraeth Cymru gyda system brofi Covid-19 yng ngogledd Cymru.

Daw’r feirniadaeth ar ôl datganiad gan Lywodraeth Cymru y bydd canolfan brofi newydd yn cael ei hagor ym Mangor ‘o fewn pythefnos.’

 

Mae Siân Gwenllian AS wedi datgan ei hanghrediniaeth y bydd pythefnos arall hyd nes y bydd canolfan brofi newydd yn cael ei hagor ym Mangor.

 

Dywedodd yr Aelod o’r Senedd dros Arfon, etholaeth sy'n cynnwys dinas Bangor;

 

“Ymddengys nad yw Llywodraeth Cymru wedi clywed am flaengynllunio, hyd yn oed wedi misoedd o’r pandemig.

 

Alla i ddim credu y bydd yn bythefnos arall cyn i ni gael canolfan brofi newydd ym Mangor. ”

 

Daw rhwystredigaeth Siân Gwenllian yng ngoleuni cynnydd mewn achosion yng Ngwynedd, a phryder y gallai'r sir wynebu cyfnod clo lleol.

 

“Roedd yn hollol amlwg y byddai angen mwy o brofi pan fyddai myfyrwyr yn dychwelyd i'r ysgolion, y colegau lleol, a Phrifysgol Bangor.

Nid yw'r sefyllfa hon yn ddigon da. Mae system brofi ac olrhain effeithlon yn hanfodol i atal lledaeniad y feirws.”

 

Yr wythnos hon mae'r AS wedi cyflwyno cwestiynau i Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd.

 

“Rwyf wedi gofyn i’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, pryd y bydd canolfannau profi cymunedol Ysbyty Alltwen a Pharc Menai yn ailddechrau profi. Rwyf hefyd wedi gofyn pa gyfleusterau profi cymunedol sydd ar gael yng Ngwynedd, a pha gyfleusterau sydd ar gael i brofi gweithwyr allweddol yng Ngwynedd. ”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-05 14:41:56 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd