AS yn cefnogi Ymgyrch Bwyllgorau’r Mudiad Meithrin

Nod yr Ymgyrch Bwyllgorau yw dathlu aelodau gwirfoddol y mudiad

Sefydlwyd y Mudiad Meithrin ym 1971, ac mae'n fudiad gwirfoddol sy'n arbenigo mewn darparu addysg blynyddoedd cynnar Cymraeg, gan gynnwys grwpiau meithrin.

 

Mae ymgyrch #MwyNaPhwyllgor y mudiad yn cael ei chynnal rhwng Medi 13-17, a’r nod yw dathlu gwaith aelodau pwyllgor gwirfoddol y mudiad.

 

Cefnogwyd ymgyrch y mudiad yr wythnos hon gan Weinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg, Siân Gwenllian AS;

 

“Rydym yn ymwybodol erbyn hyn bod dysgu iaith yn haws pan yn ifanc, ac mae buddion amlieithrwydd i blant yn ddiddiwedd.

 

“Dyna un rheswm pam fod gwaith y Mudiad Meithrin yn amhrisiadwy.

 

“Mae’n hiaith genedlaethol yn rhodd gwerthfawr i’n plant, ac mae’r gwaith gwych y mae’r Mudiad Meithrin yn ei wneud ledled Cymru i hwyluso’r mynediad at addysg cynnar Cymraeg yn hanfodol. Hoffwn ddiolch yn fawr iddynt, a'u llongyfarch ar eu hymgyrch #MwyNaPhwyllgor. "

 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

 

“Prif amcanion wythnos Ymgyrch Bwyllgorau yw annog unigolion newydd i wirfoddoli i fod ar bwyllgor yn eu Cylch Meithrin lleol; dangos bod llu o gefnogaeth ac adnoddau ar gael drwy’r Mudiad i gefnogi’r pwyllgor gwirfoddol, atgyfnerthu’r neges nad oes angen bod yn rhiant na gallu siarad Cymraeg i fod yn wirfoddolwr ar bwyllgor Cylch Meithrin, ac yn bennaf oll diolch i’r gwirfoddolwyr sydd eisoes yn gwneud gwaith gwych yn cefnogi ein Cylchoedd Meithrin.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-09-17 11:38:04 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd