AS yn croesawu cynlluniau Canolfan Iechyd Waunfawr

Mae Siân Gwenllian AS wedi croesawu cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Gofal Cychwynnol newydd

 

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi cymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer Canolfan Gofal Cychwynnol newydd ym mhentref Waunfawr.

 

Bydd syrjeri Waunfawr yn cael ei symud o’r feddygfa bresennol yn y pentref i ganolfan bwrpasol newydd ger Fferm Cross. Bydd y safle yn cynnwys 59 lle parcio.

 

Mae Siân Gwenllian AS wedi croesawu’r cyhoeddiad, gan ddweud ei fod yn newyddion da “ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu.”

 

“Mae Meddygfa Waunfawr yn gwasanaethu ardal eang, ac mae’n bwysig bod gan y bobol leol gyfleusterau iechyd sy'n addas i'r 21ain ganrif.

 

“Rwyf wedi bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella cyfleusterau iechyd ym mhentref Waunfawr ers cael fy ethol yn 2016.

 

“Ar fy ymweliadau â’r feddygfa rwyf wedi clywed straeon a thystiolaeth gan y gweithwyr sy’n dangos nad yw’r feddygfa bresennol bellach yn addas i wasanaethu ei chleifion.

 

“Mae’r cynlluniau newydd yn gyffrous, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y cynlluniau yn dwyn ffrwyth.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-06-24 16:20:00 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd