AS yn llongyfarch elusen ar dderbyn grant.

Mae Siân Gwenllian AS wedi llongyfarch Age Cymru Gwynedd a Môn ar dderbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Dywedodd Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros etholaeth Arfon yng Ngwynedd;

 

“Rwy’n eithriadol o falch o glywed bod Age Cymru Gwynedd a Môn wedi derbyn grant o £81,500 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 

Mae cynrychiolydd o’r gangen wedi fy sicrhau y bydd y wobr hon yn gwneud gwahaniaeth i’r gwaith anhygoel y maent yn ei wneud.”

 

Bydd y cymorth ariannol yn galluogi i Age Cymru Gwynedd a Môn barhau i weithio yn eu cymunedau gan ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn cyfnod lle bo lefelau unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn uwch. 

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian AS;

 

“Mewn cyfnod pan mae elusennau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru yn wynebu heriau cynyddol o ganlyniad i COVID-19, mae’n hyfryd cael newyddion fel hyn i godi calon.

 

Hoffwn longyfarch Age Cymru Gwynedd a Môn am eu llwyddiant, a’u diolch am eu gwaith diwyd.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-06 12:26:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd