AS yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Gobaith yr ymgyrch yw rhoi diwedd ar drais yn erbyn menywod

AS Arfon yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn gyda Llywydd y Senedd Elin Jones AS

Ddydd Llun, ymunodd Aelod y Senedd dros Arfon ag eraill i nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn, yr ymgyrch i ddod â diwedd i drais yn erbyn menywod.

 

Mae White Ribbon UK yn elusen sy'n ceisio dod â thrais dynion yn erbyn menywod i ben trwy ymgysylltu â dynion a bechgyn i sefyll yn erbyn trais.

 

Cenhadaeth yr elusen yw annog dynion i wneud addewid y Rhuban Gwyn i beidio â chyflawni, esgusodi neu aros yn dawel am drais yn erbyn menywod.

 

Cynhelir diwrnod ‘Dileu trais yn erbyn menywod a merched’ y Cenhedloedd Unedig ar 25 Tachwedd. Gelwir y diwrnod hefyd yn ‘ddiwrnod y Rhuban Gwyn’, ac fe gynhaliwyd gwylnos ‘Nid yn fy enw i’ ar risiau’r Senedd ddydd Llun;

 

“Mae'r achlysur hwn yn fwy perthnasol nag erioed.

 

“Fe wnaeth llofruddiaeth erchyll Sarah Everard yn gynharach eleni ddod â’r mater i sylw’r cyhoedd, gan arwain at ferched eraill yn rhannu eu profiadau ofnadwy.

 

“Pwyslais Diwrnod y Rhuban Gwyn yw codi llais ac annog dynion a bechgyn i ysgwyddo'r cyfrifoldeb i gael gwared â thrais yn erbyn menywod.

 

“Mae realiti’r ystadegau yn enbyd.

 

“O’r achosion o drais domestig a gafodd eu riportio yng Nghymru yn 2019, ni llwyddodd 88% ohonynt i gyrraedd y llys.

  

“Gwelwyd cynnydd o 83% mewn troseddau’n gysylltiedig â cham-drin domestig yng Nghymru rhwng 2015-2019.

 

“Mae cyfartaledd y menywod sy’n cael eu treisio bob dydd yng Nghymru a Lloegr yn erchyll. 102.

 

“Mae’r sefyllfa’n dorcalonnus, ac mae tystiolaeth ddiweddar gan fenywod o sbeicio drwy nodwyddau yn ddychrynllyd.

 

“Ddylen ni ddim gorfod ymgyrchu ar hyn, ond mae realiti tywyll y sefyllfa yn dangos bod angen i ni godi ymwybyddiaeth o’r gwarth cymdeithasol yma.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-11-25 11:33:25 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd