AS yn ymateb i ymddiswyddiad Nicola Sturgeon

Mae Siân Gwenllian AS yn cynrychioli etholaeth Arfon yn y Senedd ac mae wedi ymateb i gyhoeddiad Prif Weinidog yr Alban ei bod am roi’r gorau iddi.

Fe wnaeth Nicola Sturgeon, sydd hefyd yn arweinydd yr SNP gyhoeddi ei hymddiswyddiad yn Bute House heddiw.

 

Mae Siân Gwenllian AS wedi ymateb, gan sôn am ei “thristwch” o glywed y newyddion:

 

“Mae heddiw’n ddiwrnod trist iawn i’r Alban a gweddill gwledydd y DU.

 

“Mae ymrwymiad Nicola Sturgeon a’i Llywodraeth i gyfiawnder cymdeithasol yn glodwiw, ymrwymiad sy’n cael ei grisialu gan bolisïau radical fel Taliad Plant yr Alban, addysg prifysgol am ddim, bocsys i fabis newyddanedig a 1,140 awr o ofal plant o ansawdd uchel am ddim dim ond i enwi llond llaw.

 

“Ar gyfnodau pan oedd ymddiriedaeth mewn gwleidyddiaeth yn dirywio, bu’n ymgorfforiad o integriti, gonestrwydd a thryloywder. Roedd y rhinweddau hynny wedi eu hadlewyrchu'n amlwg yn ei haraith heddiw.

 

“Mae wedi bod yn bresenoldeb cyson a dibynadwy dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn ysbrydoliaeth i ferched ar draws y byd.

 

“Diolch Nicola.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2023-02-21 09:45:40 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd