AS yn ymuno ag elusen i filgwn ar risiau’r Senedd

Mae'r elusen yn ailgartrefu milgwn yng Nghymru.

Cynhaliwyd sesiwn galw heibio gan yr elusen Greyhound Rescue Wales ar risiau’r Senedd heddiw i godi ymwybyddiaeth o les milgwn.

 

Aeth Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros etholaeth Arfon draw i'r digwyddiad, a noddwyd gan Luke Fletcher AS a Jane Dodds AS. Roedd y sesiwn yn gyfle i Aelodau’r Senedd gwrdd â chyn-filgwn rasio a gafodd eu hachub gan yr elusen Greyhound Rescue Wales.

 

Mae'r elusen wedi disgrifio'r cŵn fel “cŵn annwyl sy'n gyfeillion gwych”, ac yn ystod y digwyddiad bu gwirfoddolwyr a staff yn trafod y problemau lles sy'n wynebu cŵn o'r fath.

 

Dechreuodd Greyhound Rescue Wales ar eu gwaith ym 1993 gyda grŵp bach o bobl yn ardal Abertawe.

 

Mae'r elusen wedi disgrifio eu cenhadaeth fel a ganlyn:

 

“Pan fyddant yn ymddeol o’u gwaith mae milgwn yn haeddu dyfodol gan eu bod yn gŵn annwyl a sensitif sy’n anifeiliaid anwes gwych i’r teulu.

 

“Ar ôl eu hachub rydym yn gweithio i’w symud i’n canolfan ailgartrefu neu i gartrefi maeth nes ein bod yn dod o hyd i gartrefi cariadus am byth.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-12-08 14:10:35 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd