ASau Arfon yn ymuno a phlant Ysgol Y Faenol Bangor ar 'daith i Kyiv'

Gwleidyddion lleol yn cefnogi plant Ysgol y Faenol wrth iddynt godi arian i deuluoedd Wcrain.  

Heddiw (18.03.22) ymunodd Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams ac Aelod Senedd Cymru Arfon Siân Gwenllian â disgyblion Ysgol y Faenol, Bangor ar y cymal olaf o daith noddedig 1764 milltir o hyd i godi arian ar gyfer plant a theuluoedd yr effeithiwyd arnynt gan y rhyfel yn Wcráin. 

Mae disgyblion a staff Ysgol y Faenol, Bangor wedi bod yn cerdded o amgylch iard yr ysgol am bymtheg munud bob dydd er mwyn cerdded y pellter cyfunol o Fangor i brifddinas Wcráin, Kyiv, pellter o 1764 milltir. 

Hyd yn hyn maent wedi codi dros £2,500 tuag at Apêl Dyngarol DEC Wcráin y Groes Goch. 

Dywedodd Hywel Williams AS: 

‘Roeddwn yn falch iawn o ymuno â disgyblion a staff Ysgol y Faenol, Bangor wrth iddynt gwblhau eu taith gerdded anferthol 1764 milltir o amgylch iard yr ysgol – yr un pellter o Fangor i Kyiv, gan godi arian at Apêl DEC Wcráin y Groes Goch.’ 

'Mae cynigion o gefnogaeth i deuluoedd Wcráin wedi dod i'r amlwg o bob cornel o'm hetholaeth ac roedd yn wych bod yn rhan o'r digwyddiad codi arian heddiw.' 

'Mae'r awydd i helpu pobl Wcrain yn amlwg, a diolchaf i blant Ysgol y Faenol am chwarae eu rhan yn yr ymdrech ddyngarol enfawr.' 

'Mae llawer iawn o'm hetholwyr wedi gwneud gwaith anhygoel yn rhannu negeseuon o gefnogaeth i ffoaduriaid o'r Wcráin, trefnu digwyddiadau codi arian a chasglu cyflenwadau ar gyfer y rhai yr effeithiwyd arnynt gan y rhyfel.' 

Ychwanegodd Sian Gwenllian AS: 

'Mae'n galonogol gweld pobl ifanc yn arbennig, yn estyn llaw cyfeillgarwch i blant Wcráin, yn cymryd yr awenau, ac yn cyfrannu at yr ymdrech ddyngarol enfawr sydd ar y gweill ar hyn o bryd.' 

'Dylid canmol haelioni fy etholwyr yn Arfon wrth gynnig cefnogaeth i'r rhai sy'n ffoi rhag erchyllterau y rhyfel yn Wcráin ac sy'n ceisio diogelwch ar y glannau hyn.' 

'Rhaid i ni atgoffa ein hunain yn barhaus o'r realiti a wynebir gan bobl sy'n ffoi rhag sefyllfaoedd annirnadwy o drais ac erledigaeth ac o'r rôl y gallwn ei chwarae trwy gynnig cefnogaeth ddyngarol a chroeso tosturiol.' 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2022-05-17 13:37:47 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd