ASau Plaid yn galw am gyfarfod brys i drafod dyfodol ffatri leol.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams ac Aelod Senedd Cymru Siân Gwenllian wedi galw am gyfarfod brys gyda Llywodraeth Cymru a Rheolwr Gyfarwyddwr Northwood Hygiene, wrth i'r cwmni gynllunio i gau eu safle gweithgynhyrchu ym Mhenygroes gan arwain at golli naw deg pedwar o swyddi lleol.
Mewn llythyr at Reolwr Gyfarwyddwr Northwood Hygiene Peter Foy, dywed Hywel Williams AS a Siân Gwenllian AS eu bod yn siomedig iawn ynglŷn â’r bwriad i gau’r ffatri er gwaethaf ‘lefelau archeb digynsail’ a staff yn gweithio oriau hir i fodloni galw cynyddol.
Mae’r cynrychiolwyr lleol Plaid Cymru hefyd wedi ysgrifennu at Weinidog Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates, i ddarganfod pa gamau ymarferol y bydd yn ei gymryd i gefnogi'r gweithlu lleol yn y sefyllfa gynyddol ansicr hon.
 
Dywedodd Hywel Williams AS a Sian Gwenllian AS, 
 
'Rydym yn siomedig iawn o glywed y newyddion bod y safle gweithgynhyrchu hirsefydlog ym Mhenygroes ar fin cau, gan arwain at golli naw deg pedwar o swyddi lleol.'
'Mae'r cwmni wedi gwreiddio ei hun yn y gymuned leol ers blynyddoedd, felly mae'r newyddion hyn yn ergyd economaidd enfawr ar adeg pan na allwn fforddio colli swyddi.'
'Bydd yn anodd dod o hyd i waith newydd a bydd dros naw deg o deuluoedd lleol yn wynebu gostyngiad yn eu hincwm.'
'Mae gwefan y cwmni'n dweud eu bod yn ‘fusnes ffyniannus', felly mae'r newyddion hyn yn sioc i'r ardal.'
'Rydym hefyd yn gwybod bod y ffatri'n brysur iawn ar ddechrau'r cyfnod argyfwng yma gyda lefelau archeb digynsail a staff ar safle Penygroes yn gweithio oriau hir i fodloni'r galw.'
'Rydyn ni'n ei chael hi'n anodd deall pam felly fod penderfyniad mor bellgyrhaeddol ac emosiynol a hyn wedi'i wneud ar adeg mor ansicr a phan mae'r darlun economaidd yn parhau i fod yn aneglur.'
'Mae'n ddyletswydd ar Northwood Hygiene i esbonio'r rhesymau y tu ôl i'r penderfyniad hwn. Rhaid gwneud pob ymdrech i amddiffyn y gweithlu medrus ym Mhenygroes, pan fo rhai ohonynt wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth i'r cwmni.’

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd