Bontnewydd

Menna Jones

Menna Jones yw cynghorydd Plaid Cymru yn Bontnewydd ac mae'n byw yng Nghaeathro efo Tudur, ei phartner, a'i dau o blant bach. 

Mae Menna'n Gadeirydd Cyngor Cymuned Waunfawr ac yn Gynghorydd Cymuned ers 5 mlynedd.

 

Yn 2022, penodwyd Menna yn Aelod Cabinet dros Gefnogaeth Gorfforaethol.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:40:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd