Bontnewydd

Menna Jones

Menna Jones yw ymgeisydd Plaid Cymru yn Bontnewydd ac mae'n byw yng Nghaeathro efo Tudur, ei phartner, a'i dau o blant bach. Mae'r plentyn hynaf wedi cychwyn yn nosbarth meithrin Ysgol Bontnewydd.

Mae Menna'n Gadeirydd Cyngor Cymuned Waunfawr ac yn Gynghorydd Cymuned ers 5 mlynedd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Ymgeiswyr 2022-04-14 14:40:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd