BRECWAST FFERM YNG NGHANOLFAN Y FRON YN CODI £800 AT ACHOSION DA.

ASau LLEOL YN HELPU I GODI YMWYBYDDIAETH O IECHYD MEDDWL MEWN CYMUNEDAU GWLEDIG. 

Ymunodd AS Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams ac AS Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts â chyd-westeion yng Nghanolfan y Fron (Dydd Sadwrn 21.01.23) i gychwyn wythnos o frecwastau ffermdy i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig.

 

Ymunodd Mr Williams a Mrs Saville Roberts â’r gwesteiwyr, y Cynghorydd Arwyn Roberts a Nia Williams yn y cyntaf o ddeg brecwast ffermdy ar draws Gwynedd a drefnwyd gan Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) i gefnogi elusennau lleol a hyrwyddo y gorau o gynnyrch Cymreig a gynhyrchir gan ffermwyr lleol.

 

Bydd elw o’r digwyddiad wythnos o hyd, sydd wedi’i gynnal yn flynyddol ers 2010, yn cael ei rannu rhwng yr elusen iechyd meddwl wledig Gymreig, Sefydliad DPJ, Canolfan y Fron, a Chronfa Coron Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd 2023.

 

Mae’r wythnos frecwastau hefyd yn rhoi cyfle i hyrwyddo cynnyrch lleol o safon uchel y mae ffermwyr lleol yn ei dyfu ac yn amlygu pwysigrwydd yr economi wledig.

 

Dywedodd Hywel Williams AS:

 

'Diolch i'r Cynghorydd Arwyn Roberts a Nia Williams am gynnal y digwyddiad hwn yng Nghanolfan y Fron, ac i'r FUW am sicrhau bod y dathliad blynyddol hwn o'r gorau o gynnyrch lleol bellach yn rhan o'r calendr amaethyddol lleol.'

 

‘Mae’r digwyddiad blynyddol hwn wedi magu enw da am godi arian at achosion da, ac rwy’n falch o weld yr elusen iechyd meddwl wledig, Sefydliad DPJ yn un o’r rhai sy’n elwa eleni, ochr yn ochr ag Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.’

 

'Rwy'n gobeithio y bydd y rhai sy'n gallu mynychu un o'r brecwastau hyn, yn cefnogi ein ffermwyr lleol ac yn helpu i godi arian at achosion haeddiannol o'r fath.'

 

Dywedodd Liz Saville Roberts AS:

 

'Roeddwn wrth fy modd yn mynychu'r brecwast fferm yng Nghanolfan y Fron ac estynaf fy niolch i'r gwesteiwyr lleol, Arwyn Roberts a Nia Williams am eu haelioni a'u croeso cynnes.'

 

'Mae'r digwyddiad blynyddol hwn, a drefnir gan UAC, wedi dod yn rhan annatod o'r calendr amaethyddol lleol – gan arddangos y gorau mewn cynnyrch lleol a chodi arian at achosion gwerth chweil.'

 

'Mae hefyd yn gyfle i glywed yn uniongyrchol gan y gymuned ffermio leol am rai o'r heriau presennol sy'n wynebu'r diwydiant, gan roi gwybod i ni fel cynrychiolwyr etholedig o’r materion i'w codi gyda'r llywodraeth.'

 

'Roeddwn yn falch o weld Canolfan y Fron yn cael ei defnyddio i gynnal y digwyddiad cymdeithasol pwysig hwn - mae'r ganolfan hon yn gaffaeliad i'r gymuned leol, yn gwasanaethu poblogaeth wasgaredig, wledig ac yn dod â phobl ynghyd o dan yr un to.'

 

‘Mae hefyd yn galonogol gweld ymrwymiad parhaus UAC i gefnogi iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig gyda’r elw o’r digwyddiad yn mynd i Sefydliad DPJ, tra hefyd yn cefnogi Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd eleni.’


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2023-01-25 10:10:40 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd