Brooke Graham o Faesgeirchen yn ymddangos yn Oriel Hyrwyddwyr Ar-lein y Senedd

Mae Brooke Graham, o Faesgeirchen, Bangor, wedi ymddangos yn Oriel Hyrwyddwyr Ar-lein y Senedd eleni ar ôl cael ei henwebu gan yr Aelod o’r Senedd lleol, Siân Gwenllian.

Ar ddechrau pandemig Covid-19, dechreuodd Brooke Graham, 13, werthu cacennau, gan godi £175 ar gyfer elusen Awyr Las y GIG.

 

Aeth ymlaen i bobi dros 100 o gacennau ar gyfer pensiynwyr Maesgeirchen fel rhan o’r cynllun bwyd yn yr ardal.

 

Cyflwynodd y Cynghorydd Nigel Pickavance lythyr diolch i Brooke gan Siân Gwenllian AS yn ogystal ag anrheg ar ran y tîm rhannu bwyd.

 

Mae Tweet fel rhan o ddathliadau Oriel y Pencampwyr yn dweud;

 

“Mae Brooke sy’n 13 oed wedi bod yn gwneud a gwerthu cacenni caws a chacenni sbwng traddodiadol yn ei chymuned ym Maesgeirchen, Bangor.

 

Mae’n codi arian ar gyfer prynu hanfodion i’r GIG.”

 

Mae Siân Gwenllian AS wedi ymateb;

 

“Roeddwn yn falch iawn o gael enwebu Brooke!

 

Mae pobl fel Brooke wedi bod yn llygedyn o obaith mewn cyfnod tywyll iawn.

 

Mae gan bob un ohonom ddyletswydd o ofal tuag at ein gilydd, ac mae Brooke wedi bod yn enghraifft wych o’r ddyletswydd honno.

 

Gwn fod Maesgeirchen yn gymuned glos a fydd wedi gwerthfawrogi gwaith Brooke yn fawr.

 

Hoffwn ddiolch i Brooke, a phawb arall ym Maesgeirchen, Bangor, a thu hwnt sydd wedi camu i’r adwy ac wedi cefnogi ein cymunedau mewn cyfnod heriol.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-11-27 11:20:00 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd