Bydd AS Arfon yn sicrhau bod safbwyntiau pobl leol yn cael eu clywed. Siom ynghylch cau meddygfa ym Mangor.

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon, MS Siân Gwenllian, yn siomedig o glywed bod bwriad i gau meddygfa Glanfa yn ardal Hirael ym Mangor ym mis Hydref. Mae’n gwahodd etholwyr i gysylltu â hi gyda'u pryderon am y cyhoeddiad er mwyn iddi allu eu cyfleu i'r Bwrdd Iechyd. 
 
Neithiwr fe’i hysbyswyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y bydd y partneriaid ym Meddygfa Glanfa, Bangor yn dod â’u Contract GMS i ben ar 31 Hydref 2020. 
 
Dywedwyd wrthi fod gan y Bwrdd Iechyd gynllun ar waith i wasgaru eu cleifion i feddygfeydd lleol eraill, a bod llythyr yn cael ei anfon gan y Bwrdd Iechyd at bob claf sydd wedi'i gofrestru â Meddygfa Glanfa. 
 
“Mae’r newyddion yn siom, ac rwyf eisoes yn cael ar ddeall y bydd hyn yn achosi anawsterau i drigolion Bangor, yn arbennig yn ardaloedd Hirael a Maesgeirchen yn y ddinas, ac yn enwedig i drigolion hŷn y cymunedau hynny. Byddaf yn gweithio gyda'r cynghorwyr lleol a'r preswylwyr i sicrhau bod y safbwyntiau hynny'n cael eu clywed." 

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd