Bydd cefnogaeth ar gyfer pobl fregus yn parhau yn Arfon wrth i'r cyfnod ynysu swyddogol ddod i ben.

Mae’r prosiectau gwirfoddol wedi cael eu canmol gan ASau lleol yn ystod ymweliadau cymunedol.

Mae disgwl i’r cymorth, dan arweiniad y gymuned, sydd wedi darparu bwyd a chyflenwadau hanfodol i'r henoed a'r bregus ledled Arfon yn ystod y cyfnod cloi barhau, a hynny er gwaethaf y ffaith fod argymhelliant y llywodraeth ar hunan-ynysu yn dod i ben yn swyddogol yr wythnos hon.

 

Mae’r newyddion hwn wedi cael ei groesawu gan ASau Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams a Siân Gwenllian. Ymwelodd y ddau â dwy o'r mentrau lleol, ond maent yn ymwybodol o gynlluniau tebyg eraill sy'n gwasanaethu cymunedau eraill yn Arfon. Dim ond dau ymhlith nifer o brosiectau cymunedol sy'n cael eu cymeradwyo gan y gwleidyddion yw cynllun Bwyd i Bawb Plaid Bangor, a Porthi Pawb yng Nghaernarfon.

 

Mae cynllun Bwyd i Bawb, Plaid Cymru Bangor wedi bod yn dosbarthu bwyd deirgwaith yr wythnos o swyddfa etholaeth Plaid Cymru ar y stryd fawr, a’r priosect wedi'i gydlynu gan y Cynghorydd lleol Steve Collings.

 

Mae Porthi Pawb wedi bod yn cefnogi pobl yng Nghaernarfon drwy ddanfon prydau poeth i’w tai, ac yn ddiweddar mae’r cynllun wedi ei ehangu i ddarparu prydau bwyd am ddim i blant yn ystod y gwyliau.

Dywedodd Hywel Williams AS a Siân Gwenllian AS,

‘Rydym yn croesawu’r newyddion y bydd y mentrau bwyd cymunedol hyn yn parhau gyda’u gwaith gwych y tu hwnt i ddiwedd swyddogol y cyfnod hunan-ynysu. '

'Er gwaethaf y ffaith fod y cyfnod cloi yn llacio, mae llawer o bobl yn parhau i fod yn bryderus ynghylch mentro allan i fannau cyhoeddus fel archfarchnadoedd, felly bydd parhau i dderbyn prydau a pharseli bwyd i’w drws yn rhoi’r sicrwydd iddynt.'

‘Mae’r cynlluniau hyn wedi bod yn achubiaeth i lawer o’n hetholwyr mwyaf bregus, i’r rhai sydd wedi bod yn hunan-ynysu am resymau iechyd, yn ogystal â’r rhai a wynebai drafferthion ariannol oherwydd y pandemig.’

‘Yr hyn sy’n gyffredin rhwng y cynlluniau hyn yw’r awydd i helpu pobl, yn enwedig y rhai sy’n oedrannus, yn fregus, neu sydd angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol yn ystod y cyfnod caled hwn.’

'Mae'r mentrau cymunedol hyn wedi codi ar draws yr etholaeth fel ymateb tosturiol a gofalgar i'r pandemig, ac mae wedi codi calon i weld pobl leol yn tynnu at ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd.'

‘Ar ôl gweld drosom ein hunain y gwaith sydd ynghlwm â sefydlu a chydlynu’r cynlluniau hyn, nid yw ond yn briodol bod y rhai sy’n parhau i roi o’u hamser i helpu eu cymunedau yn cael eu canmol yn gyhoeddus am wneud hynny.’

Dywedodd Chris Summers, Cydlynydd a Chogydd gyda Porthi Pawb,

‘Rwyf mor falch fod Porthi Pawb wedi sicrhau cyllid ychwanegol i’n galluogi i barhau i ddarparu gwasanaeth o ddrws i ddrws i bobl Caernarfon, gan gynnwys prydau bwyd i blant dros y gwyliau.’

‘Mae’r gefnogaeth a gawsom ers sefydlu’r cynllun wedi bod yn rhyfeddol. Hoffwn ddiolch i’r holl grwpiau, sefydliadau ac unigolion lleol hynny sydd wedi ein cefnogi, heb sôn am ein tîm ymroddedig o wirfoddolwyr, na fyddai’r cynllun wedi bod yn bosibl oni bai amdanynt.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd