Bygythiad i wasanaeth Fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd yn peryglu bywydau

sian_gwenllian_a_hywel_williams.png

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi mynegi pryderon difrifol am ddyfodol gwasanaethau fasgiwlar brys a chleifion mewnol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r effaith y gallai israddio'r gwasanaeth gael ar ddarpariaethau iechyd eraill yn yr ysbyty.

Mae eu galwadau wedi eu hategu gan Ken Jones, Ysgrifennydd Cymdeithas Cleifion Arennau Gwynedd a Môn.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bod cynlluniau wedi'u cymeradwyo ar gyfer theatr newydd gwerth £2.76 miliwn yn Ysbyty Glan Clwyd, wrth i'r bwrdd iechyd symud i ganoli gwasanaethau fasgiwlar ar draws gogledd Cymru.

Dywedodd Hywel Williams AS,

‘Mae gwasanaethau fasgiwlar yn rhan allweddol o'r gofal a ddarperir yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ac maent yn cynnwys llawdriniaeth ar gyfer pobl sydd â haint sy'n bygwth bywyd, llawfeddygaeth gwddf ar gyfer atal strôc a llawfeddygaeth i achub rhannau o’r corff lle mae'r cyflenwad gwaed dan fygythiad. '

‘Mae uned fasgiwlar Bangor wedi datblygu enw da yn lleol ond hefyd yn ryngwladol ar gyfer rhagoriaeth ei ganlyniadau. Mae bygythiad i israddio'r gwasanaethau hyn yn tanseilio ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i bobl Gogledd Orllewin Cymru.’

'Ond dyma ni unwaith eto, wedi ymladd yn llwyddiannus yn erbyn cynlluniau i israddio Gwasanaeth Mamolaeth Ysbyty Gwynedd a mae Llywodraeth Lafur Cymru yn gyrru cynlluniau i ganoli gwasanaethau allweddol i ffwrdd o'n cymunedau.'

'Mae cychwyn o'r newydd ar safle ar wahân yn llawn problemau yn yr hinsawdd bresennol o broblemau recriwtio ac anawsterau denu staff o safon uchel i'r gogledd. Mae'r gwasanaeth ansawdd uchel presennol yn elwa poblogaeth gyfan Gogledd Cymru ac mae posibilrwydd gwirioneddol iawn y gallai gael ei golli yn llwyr. '

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

'Mae'r tîm fasgiwlar ym Mangor wedi'i sefydlu'n dda ac fe'i cydnabyddir fel y gorau yng Nghymru ar gyfer gwaith ffistwla a thrin cleifion dialysis yr arennau ac ymhlith y gorau yn y byd i atal trychiadau, yn arbennig o berthnasol i'r rhai â diabetes.'

'Byddai unrhyw ymgais i gael gwared ar wasanaethau o Ysbyty Gwynedd yn rhoi bywydau'r rhai sy'n byw mewn cymunedau mwy anghysbell a lleoliadau daearyddol anodd mewn perygl diangen.'

'Mae hyd yn oed y Gymdeithas Fasgiwlar (yr ymgynghorwyr sydd wedi argymell canoli gwasanaethau) yn cydnabod y gallai fod angen ymagwedd wahanol i ardaloedd gwledig fel gogledd Cymru oherwydd y pellteroedd hir y byddai angen i gleifion a staff eu teithio'.

'Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd a gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.'

Ychwanegodd Ken Jones, Ysgrifennydd Cymdeithas Cleifion Arennau Gwynedd a Môn,

'Pe bai pob argyfwng fasgiwlar megis clâf yn gwaedu i farwolaeth o ganlyniad i anaf neu aflonyddwch ar yr ymenydd yn cael eu derbyn i Glan Clwyd, yna mae risg wirioneddol i fywyd oherwydd pellteroedd teithio hirach i bobl Gwynedd ac Ynys Môn.’

‘Ansawdd a diogelwch yw conglfeini darpariaeth gofal iechyd, a byddai'r ddau yn cael eu peryglu wrth gael gwared â gwasanaethau argyfwng fasgiwlar a cleifion mewnol o Ysbyty Gwynedd.'

Mae deiseb ar-lein sy'n galw am gadw gwasanaethau fasgiwlar brys yn Ysbyty Gwynedd eisoes wedi derbyn dros 3,000 o lofnodion.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd