Cadnant

Dawn Lynne Jones

Mae Dawn Lynne Jones yn gynghorydd Plaid Cymru dros ward Cadnant yn nhref Caernarfon ers 2022.

Mwy am Dawn:

  • Cydlynydd ward Cadnant ar grŵp Cofis Curo Corona yn cefnogi pobl fregus yn ystod y cyfnod clo: nôl meddyginiaeth, gwneud siopa a dosbarthu bwyd cynllun Fareshare.
  • Cyd-weithio gyda chriw Porthi Pawb a Phorthi Plantos.
  • Cyd-sefydlu’r prosiect cyffrous newydd O Law i Law.
  • Trysorydd grŵp cymunedol Llygaid Maesincla.
  • Is-Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Maesincla.
  • Aelod o grŵp Carnifal Caernarfon.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:42:29 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd