Canol Bangor

Canol Bangor

Mae Canol Bangor yn ward dau aelod, ac mae Huw Wyn Jones Medwyn Hughes yn cynrychioli'r ward ar ran Plaid Cymru.

Rhai o lwyddiannau Huw yn Garth:

 • Cefnogi'r ymgyrch leol i lesteirio’r cynlluniau i godi fflatiau anferth ar
  lannau Bae Hirael.
 • Gweithio mewn partneriaeth â thrigolion lleol a Heddlu Gogledd Cymru i fynd i'r afael ag achosion o ddelio cyffuriau yng Nghaeau Ashley a’r Gwersyll Rhufeinig.
 • Aelod o Ffrindiau Pier y Garth.

Rhai o lwyddiannau Medwyn yn Hendre:

 • Cydlynydd Covid-19 yn yr ardal.
 • Llai o ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn yr ardal, a phresenoldeb cryfach gan yr Heddlu.
 • Mwy o sylw gan y Cyngor i ardal Tai Station.
 • Ffocws ar safle Ysgol Glanadda, a grant sylweddol i wella'r adeilad ar gyfer symud Ysgol Ein Harglwyddes i'r safle yn 2024.
 • Tai newydd angenrheidiol i bobl leol ar Ffordd Euston.
 • Llawer o welliannau i'r cae chwarae yn Heol Dewi.
 • Goleuadau mwy disglair o dan Bont y Rheilffordd.
 • Gwaith ail-wynebu sylweddol ar Hendrewen, Tan y Maes, Ger Nant, Ffordd Ainon, palmentydd Penchwintan, maes parcio Cae'r Deon a Donkey Lane.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:42:24 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd