Canol Bethesda

Rheinallt Puw

Mae Rheinallt wedi gweithio'n galed gyda'r gymuned yn ystod ei dymor cyntaf fel cynghorydd. Mae'n angerddol dros sicrhau tegwch i deuluoedd ac unigolion ac mae'n llwyddo i gefnogi nifer yn yr ardal. Mae'n falch bod ei waith yn pwyso am dai yn ei ward wedi dwyn ffrwyth. Bydd yn parhau i roi anghenion ei gymuned yn gyntaf wrth ymgeisio am sedd ward newydd Canol Bethesda.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Ymgeiswyr 2022-04-14 14:42:19 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd