Canol Tref Caernarfon

Cai Larsen

Mae Cai wedi cynrychioli ward Seiont ar gynghorau Gwynedd a Chaernarfon ers pum mlynedd. Mae ffiniau wardiau Caernarfon yn newid eleni ac mae wedi rhoi ei enw ymlaen ar gyfer ward newydd Canol Tref Caernarfon.

Mwy am Cai:

 • Cadeirydd Porthi Dre Cyf. – y cwmni sy’n gyfrifol am siop O Law i Law yn Stryd Llyn a nifer o gynlluniau eraill.
 • Un o sylfaenwyr grŵp Cofis Curo Corona – grŵp oedd yn cefnogi pobl fregus yn ystod y cyfnod clo.
 • Gwirfoddoli ar gynllun Fareshare – cynllun rhannu bwyd dros ben o archfarchnadoedd.
 • Llywodraethwr Ysgol yr Hendre ac Ysgol Syr Hugh Owen.
 • Eistedd ar Ymddiriedolaeth yr Harbwr.
 • Eistedd ar Fwrdd Rheoli Adra.

Record Cai:

 • Record mynychu cyfarfodydd ymysg y gorau ar Gyngor Gwynedd ers 2017.
 • Cynnal cymorthfeydd rheolaidd.
 • Wedi delio efo ymhell dros 670 o ymholiadau gan etholwyr.
 • Cadeirio Pwyllgor Gwaith Cyngor Tref Caernarfon – y pwyllgor sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau newydd y Cyngor Tref i’r cyhoedd.
 • Dirprwy Faer Cyngor Tref Caernarfon yn y flwyddyn gyfredol.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Ymgeiswyr 2022-04-14 14:42:12 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd