Canol Tref Caernarfon

Cai Larsen

Rhwng 2017 a 2022 roedd Cai yn cynrychioli ward Seiont ar gynghorau Gwynedd a Chaernarfon. Ers 2022 mae'n cynrychioli ward newydd Canol Tref Caernarfon.

Mwy am Cai:

  • Cadeirydd Porthi Dre Cyf. – y cwmni sy’n gyfrifol am siop O Law i Law yn Stryd Llyn a nifer o gynlluniau eraill.
  • Un o sylfaenwyr grŵp Cofis Curo Corona – grŵp oedd yn cefnogi pobl fregus yn ystod y cyfnod clo.
  • Gwirfoddoli ar gynllun Fareshare – cynllun rhannu bwyd dros ben o archfarchnadoedd.
  • Llywodraethwr Ysgol yr Hendre ac Ysgol Syr Hugh Owen.
  • Eistedd ar Ymddiriedolaeth yr Harbwr.
  • Eistedd ar Fwrdd Rheoli Adra.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:42:12 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd