Cei Llechi’n “gyfuniad perffaith o’n hanes a’n dyfodol”

Yn ôl AS lleol, bydd yr ailddatblygiad gwerth £5.8m yn creu swyddi ac yn cydnabod hanes pwysig y dref

Mae Siân Gwenllian AS wedi ymweld â’r ailddatblygiad gwerth £5.8m yng Nghei Llechi, Caernarfon yn ddiweddar.

 

Mae’r prosiect adfywio sylweddol ar lannau Afon Seiont, a weithredwyd ar y cyd gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon a Galeri, yn cynnwys 19 o unedau gwaith ar gyfer cynhyrchwyr a chrefftwyr lleol.

 

Ariannwyd y prosiect trwy becyn ariannol yn cyfuno mwy na £3.5m o Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru yn ogystal â chyllid gan Lywodraeth Cymru, Croeso Cymru, Cadw a Chyngor Gwynedd.

 

Yn ddiweddar aeth Siân Gwenllian, sy'n cynrychioli'r ardal yn y Senedd, draw i’r Cei Llechi;

 

“Roedd yn wych ymweld â’r ailddatblygiad, yng nghwmni Gwyn Roberts, Prif Weithredwr Galeri Caernarfon, sydd bellach yn gyfrifol am redeg yr adnodd o ddydd i ddydd. 

“Mae’r ailddatblygiad gwerth £5.8m yn amserol, ac yn cyd-fynd â chyhoeddiad UNESCO y bydd ardaloedd llechi Cymru yn un o Safleoedd Treftadaeth y Byd.

 

“Mae’r prosiect wedi bod yn arloesol wrth greu cyfuniad perffaith o’n hanes cyfoethog a’n dyfodol entrepreneuraidd.

 

“Mae’r gwaith celf a’r bensaernïaeth yn cydnabod arwyddocâd hanesyddol aruthrol yr ardal, fel canolbwynt diwydiannol y byd ar un adeg.

 

“Mae themâu chwarelyddol a morwrol yn rhedeg drwy’r dyluniad.

 

“Fe ddysgodd Covid-19 bwysigrwydd y lleol inni, ac mae Cei Llechi Caernarfon yn ddathliad o gynnyrch, creadigrwydd, a thalent lleol.”

 

Mae Gwyn Roberts, Prif Weithredwr Galeri Caernarfon wedi galw’r prosiect yn “bennod newydd cyffrous yn hanes yr ardal”;

 

“Mae’n gyfuniad sensitif o hen adeiladau’r safle yn ogystal ag adeiladau newydd o’i gwmpas.

 

“Mae lês wedi cael ei gytuno ar dros 50% o’r 19 uned bellach. Rydym yn parhau i hyrwyddo gweddill yr unedau a hoffem glywed gan wneuthurwyr a hoffai eu sefydlu eu hunain yn Cei Llechi.

 

“Mae’r ailddatblygiad bellach wedi’i gwblhau a bydd Cei Llechi yn cyfrannu at ddatblygu busnes, creu swyddi, yn ogystal â bod yn atyniad ychwanegol ar gyfer ein cymuned leol ac ymwelwyr.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-10-27 16:11:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd