AC Arfon yn falch o gymryd rhan mewn menter i annog mwy o ferched i gyfrannu i fyd gwleidyddiaeth

sian_a_fflur.jpg

Ydych chi’n fenyw ifanc rhwng 16 a 25 oed? Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae penderfyniadau am iechyd, addysg a threchu tlodi yn cael eu gwneud yng Nghymru? Mae Chwarae Teg, elusen sy’n ymwneud a chydraddoldeb rhywiol, yn gwahodd menywod ifanc o Gymru i gymryd rhan yn eu prosiect newydd, LeadHerShip , ac mae AC Arfon, Sian Gwenllian, wedi cytuno i gymryd rhan.

Fel rhan o ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018, mae cyfle i fenywod ifanc ar hyd a lled Cymru gysgodi eu Haelod Cynulliad am y dydd a darganfod sut brofiad yw bod yn rhywun sy’n gwneud penderfyniadau. Ar dydd Mawrth 27ain o Chwefror 2018 mae cyfle i gysgodi Sian Gwenllian am y diwrnod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Gallech fod yn rhan o grŵp o fenywod ifanc o bob cwr o Gymru a chael profiad ymarferol gan fodelau-rôl ysbrydoledig sy’n rhan o fywyd cyhoeddus Cymru. Byddwch yn treulio amser gyda Sian yn dysgu sut mae’r Cynulliad yn gweithio. Mae’r diwrnod yn cynnwys taith o amgylch y Cynulliad, sesiwn holi ac ateb gydag Aelodau Cynulliad benywaidd a ‘dadl ffug’ lle byddwch yn trafod rôl menywod yn y Gymru sydd ohoni.

I gymryd rhan anfonwch ceisiadau erbyn 5.00 o’r gloch, Dydd Gwener 12 Ionawr 2018 trwy https://www.cteg.org.uk/leadhership.

Bydd enillwyr yn cael eu dewis gan aelodau o dîm Chwarae Teg ac Aelodau Cynulliad.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd