AC Arfon yn croesawu cyrsiau Cymraeg Clwb Cwtsh

Clwb_Cwtsh.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian wedi croesawu cynllun newydd o gyrsiau Cymraeg am ddim a fydd yn cymryd lle mewn 76 lleoliad ar hyd a lled Cymru ac a fydd yn cyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc.

Meddai Siân Gwenllian:

“Clwb Cwtsh ydi enw’r cynllun sydd ar y cyd rhwng y Mudiad Meithrin a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer dysgu Cymraeg, ac mae’n defnyddio gemau a chaneuon i gyflwyno’r Gymraeg i rieni ifanc yn y gobaith y byddan nhw’n mynd ati i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’u plant.

“Lansiwyd y cynllun yn y Cynulliad – sef un o’r 76 lleoliad ar gyfer y cyrsiau – ac roedd hi’n braf iawn siarad efo rhieni ifanc yno sydd yn frwd dros ddysgu’r Gymraeg efo’u plant. Mi wn i am nifer o deuluoedd ifanc yn fy etholaeth i sydd a’u plant yn mynychu ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd ac yn dod i siarad Cymraeg yn gwbwl naturiol felly, ac mi fydd yna groeso mawr i’r cyrsiau yma a fydd yn galluogi rhieni i ddod yn ddigon hyderus i siarad a chwarae gyda’u plant drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Canlyniad cynllun peilot llwyddiannus a gynhaliwyd yn gynharach eleni ydi hwn ble y gwelwyd 500 o rieni yn cwblhau’r cwrs.

Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Dwi wrth fy modd ein bod ni’n lansio ail gyfres Clwb Cwtsh. Ers inni ddechrau’n gynharach eleni, rydym wedi cael ymateb gwych ledled Cymru. Mae’r ffaith y gall blant ddod i’r sesiynau gyda’u teuluoedd wedi cael ei chroesawu. Rydym yn edrych ymlaen at weld y prosiect yn tyfu ar lawr gwlad.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd