Costau Byw

Mae'n gyfnod di-gynsail o gyni ariannol i deuluoedd ar draws Arfon a'r wlad gyfan. Rydym yn deall fod pryder gwirioneddol am y gaeaf o'n blaenau, ac am y cynnydd mewn biliau a chostau byw'n gyffredinol.

 

Rydym wedi derbyn nifer o ymholiadau gan etholwyr pryderus, ac rydym wedi penderfynu llunio llyfryn hwn i roi cyngor a chyfeiriad ar sut i ymdopi yn ystod yr argyfwng costau byw. Mae adran arbennig ar ein gwefan hefyd.

 

Mae ein manylion cyswllt ar gefn y llyfryn hwn. Cofiwch gysylltu os gallwn fod o gymorth ichi yn ystod y cyfnod hwn.

 

Gwybodaeth ar yr Argyfwng Costau Byw: Cymraeg

Information on the Cost of Living Crisis: English

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page 2022-11-28 15:30:38 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd