Cwm y Glo

Berwyn Parry Jones

Mae Berwyn yn cynrychioli ward Cwm-y-glo ers 2017. Yn 2022 fe'i penodwyd yn Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol ac Ymgynghoriaeth Gwynedd.

Mwy am Berwyn:

 • Gweithio i sicrhau bod adeilad Ysgol Cwm y Glo yn cael ei drosglwyddo i Fenter Fachwen.
 • Sicrhau uwchraddio'r llwybr troed o Gwm y Glo i Lanrug i fod yn llwybr aml bwrpas gyda goleuadau ar ei hyd.
 • Sicrhau cylchfan ger Brynrefail.
 • Cynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Adra
 • Aelod o Gyngor Cymuned Llanrug
 • Gwirfoddoli ar gynllun bwyd Fareshare y Cyngor Cymuned.
 • Eistedd ar fyrddau Menter Fachwen a chwmni Byw’n Iach.
 • Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Llanrug a chadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Brynrefail.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:42:07 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd