Cwmni teiars ym Mangor yn mynd “o nerth i nerth” ar ôl cyfnod tawel Covid

Sefydlwyd Gwasanaeth Teiars Bangor ym 1987 

Sefydlwyd Gwasanaeth Teiars Bangor ym 1987 gan ddau ddyn lleol, ac fe’i lleolwyd yn wreiddiol y tu ôl i hen Westy’r Rheilffordd cyn symud ym 1992 i’w leoliad presennol ar Ffordd Caernarfon. 

Adeiladwyd y cyfleusterau presennol ar y safle yn ystod 2011/2012. 

Fel llawer o fusnesau eraill, cafodd Gwasanaeth Teiars Bangor gyfnod tawel y llynedd, wrth i geir aros yn segur yn ystod y cyfnod clo. Ond mae’r cwmni bellach yn mynd o nerth i nerth, ac yn ôl y cwmni mae pobl leol yn parhau i’w cefnogi. 

Aeth Siân Gwenllian AS a Gareth Roberts, y cynghorydd sir dros ward Dewi, draw i’r safle yn ddiweddar. 

Yn ôl Gareth; 

“Dwi’n falch iawn o weld busnes teuluol llwyddiannus sydd wedi creu swyddi o ansawdd da i bobl leol. 

“Roedd yn wych clywed eu bod yn gobeithio ehangu’r busnes yn y blynyddoedd nesaf.”  

Dywedodd Siân Gwenllian AS, a fu’n Bencampwr Busnesau Bach Gwynedd yn ystod ei chyfnod fel cynghorydd; 

 

“Mae hwn yn gyfle gwych i atgoffa pobl o’r manteision o gefnogi busnesau lleol. 

 

“Am bob £1 sy’n cael ei wario mewn busnesau annibynnol, mae 63c yn aros yn yr economi leol. Yma ym Mangor. 

 

“Mae’n wych clywed eu bod nhw wedi goroesi Covid, a bod pobl leol yn parhau i gefnogi’r busnes lleol hwn.” 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-10-15 16:50:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd