Gaddo i Bleidleisio

Gyda senedd grog yn debygol iawn yn yr etholiad hwn, mae pob un bleidlais yn cyfrif, a gall pob pleidlais helpu i wneud gwahaniaeth i’n holl gymunedau.

 

A fyddwch cystal ag ateb y cwestiwn addewid hwn a helpu i ddangos eich cefnogaeth i Hywel Williams a Phlaid Cymru.

 

Os nad ydych yn siŵr, popeth yn iawn am hynny, ond os gallech sbario 5 munud i edrych ar y wybodaeth isod, a gweld dros beth rydym yn sefyll, a sut y mae Hywel wedi gweithio’n galed i gefnogi ein cymunedau a gofalu fod gan bobl Arfon rywun i bledio eu hachos yn San Steffan.

 

Gwybodaeth am Hywel Williams, ymgeisydd Plaid Cymru dros Arfon trwy ymweld â’r isod:

Tudalen Ymgyrchoedd

Gwefan Hywel Williams

Facebook Hywel Williams

 

Mwy o wybodaeth am beth mae Plaid Cymru yn sefyll:

Polisiau Plaid Cymru

Plaid Cymru Maniffesto

 

Gallwch gael gwybodaeth am Blaid Cymru hefyd ar wefan fuddiol Etholiad 2015 y BBC.

 

Who's pledging

8 pleidlais

Ydw rydw i yn cefnogi Hywel.
Efallai fy mod yn cefnogi Hywel, dywedwch fwy wrthyf.
Na nid wyf yn cefnogi Hywel.

Dangos 5 o ymatebion

  • pledged support 2015-04-17 13:41:53 +0100
  • posted about this on Facebook 2015-04-16 18:27:03 +0100
    I pledged to vote for Plaid Cymru Arfon
  • pledged support 2015-04-16 18:26:40 +0100
    Mi fydda pleidleisio i Hywel Williams!
  • pledged support 2015-04-16 18:11:12 +0100
  • published this page 2015-04-16 14:11:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.