Cyfarfod Arbennig - Y Comisiwn Annibyniaeth

Ymunwch â Phlaid Cymru Arfon ar y 4ydd o Ragfyr am 7yh mewn noson arbennig i drafod rhyddhau'r Comisiwn Annibyniaeth ac i edrych ymlaen i'r dyfodol yng nghwmni Elfyn Llwyd ac Einir Young o'r Comisiwn, a Siôn Jobbins, Yes Cymru. Cofrestrwch yma i dderbyn y manylion Zoom.

PRYD
December 04, 2020 at 7:00pm - 8:30pm
BLE
Rhithiol
81 RSVPs
Lyn Jones Henryd Jones Sioned Huws raymond massey Sion Hughes Anthony Evans Nia Lewis Judith Mary Humphreys Gwion Owain Gareth Parry Idris Jones Dafydd Jones Dylan Thomas Cefin Campbell Bleddyn Williams Beca Brown Gwenllian Williams Haf Williams Sian Gwenllian Meic Pattison Lynne Larsen Mair Eluned Rowlands Gareth Wyn Roberts Dewi Williams Alma Jones Liam Edwards John Wyn Williams Shane Parsons Sion Trewyn Llinos C Davies Llio Owen Aaron Jones Myrddin ap Dafydd Kai Saraceno Paula Roberts Glyn Gruffudd Tony Elliott Marged Wiliam Gwerfyl Roberts Richard Thomas Elin Walker Jones Ann Hopcyn Wendy Jones Siwan Mair Thomas Dewi Wyn Jones Hywel Williams Osian Owen Catrin Gruffudd

Who's RSVPing

Lyn Jones
Henryd Jones
Sioned Huws
raymond massey
Sion Hughes
Anthony Evans
Nia Lewis
Judith Mary Humphreys
Gwion Owain
Gareth Parry
Idris Jones
Dafydd Jones
Dylan Thomas
Cefin Campbell
Bleddyn Williams
Beca Brown
Gwenllian Williams
Haf Williams
Sian Gwenllian
Meic Pattison
Lynne Larsen
Mair Eluned Rowlands
Gareth Wyn Roberts
Dewi Williams
Alma Jones
Liam Edwards
John Wyn Williams
Shane Parsons

A fyddwch yn dod?


Dangos 51 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Lyn Jones
  rsvped 2020-12-04 22:34:30 +0000
 • Henryd Jones
  rsvped 2020-12-04 19:11:58 +0000
 • Sioned Huws
  rsvped +1 2020-12-04 19:08:54 +0000
 • raymond massey
  rsvped 2020-12-04 18:58:04 +0000
 • Sion Hughes
  rsvped +1 2020-12-04 18:51:22 +0000
 • Anthony Evans
  @ tweeted link to this page. 2020-12-04 18:48:58 +0000
 • Anthony Evans
  rsvped 2020-12-04 18:27:36 +0000
 • Nia Lewis
  rsvped 2020-12-04 18:11:55 +0000
 • Judith Mary Humphreys
  rsvped +1 2020-12-04 17:58:13 +0000
 • Gwion Owain
  rsvped 2020-12-04 17:56:22 +0000
 • Gareth Parry
  rsvped +1 2020-12-04 17:21:20 +0000
 • Idris Jones
  rsvped +1 2020-12-04 16:21:21 +0000
 • Dafydd Jones
  rsvped 2020-12-04 16:13:19 +0000
 • Dylan Thomas
  rsvped 2020-12-04 15:37:33 +0000
 • Cefin Campbell
  rsvped 2020-12-04 14:47:43 +0000
 • Bleddyn Williams
  rsvped 2020-12-04 13:46:58 +0000
 • Beca Brown
  rsvped 2020-12-04 12:06:08 +0000
 • Gwenllian Williams
  rsvped +2 2020-12-04 11:53:50 +0000
 • Haf Williams
  rsvped 2020-12-04 08:48:44 +0000
 • Sian Gwenllian
  rsvped 2020-12-04 08:44:52 +0000
 • Meic Pattison
  @ tweeted link to this page. 2020-12-03 22:35:30 +0000
 • Meic Pattison
  rsvped 2020-12-03 22:34:58 +0000
 • Lynne Larsen
  rsvped +1 2020-12-03 20:44:13 +0000
 • Mair Eluned Rowlands
  rsvped +1 2020-12-03 18:13:34 +0000
 • Gareth Wyn Roberts
  rsvped 2020-12-03 14:17:37 +0000
 • Dewi Williams
  rsvped +1 2020-12-03 08:20:18 +0000
 • Alma Jones
  rsvped 2020-12-03 07:54:39 +0000
 • Liam Edwards
  rsvped 2020-12-02 23:33:02 +0000
 • John Wyn Williams
  rsvped +1 2020-12-02 18:09:25 +0000
 • Shane Parsons
  rsvped 2020-12-02 11:35:39 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd