Hywel_Mair_Rowlands_BANGOR.JPGCymorthfeydd

 

 

 

 

Rwy’n cynnal cymorthfeydd bob wythnos er mwyn trafod amrywiol broblemau etholwyr megis budd-daliadau neu bensiynau, cyfraith a threfn, a chanlyniadau polisïau eraill y llywodraeth.

Byddaf yn trin bob achos yn gwbl gyfrinachol, o faterion cyffredinol gwleidyddol i broblemau sensitif a phersonol. Rwy’n cyflogi Uwchweithiwr Achos a Gweithiwr Achos Cynorthwyol sy’n fy nghynorthwyo i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’m hetholwyr.

I drefnu apwyntiad mewn un o’m cymorthfeydd, mae croeso i chi ysgrifennu ataf neu ffonio fy ysgrifenyddes Diane Griffiths ar 01286 672076 neu 01248 372 948.

Gallaf helpu gyda -

Budd-daliadau | Cynnal Plant | Credydau Treth | Pensiynau | Cyfraith a Threfn | Lluoedd Arfog | Mewnfudo

 

Os nad ydych yn gallu dod i weld Hywel mewn cymhorthfa, yn byw yn yr etholaeth ac angen cyngor Hywel, yna cysylltwch gyda Hywel ar Hywel.Williams.mp@parliament.uk

Cofiwch roi eich cyfeiriad i Hywel. Dim ond materion gan etholwyr Arfon y gall Hywel ymdrin â hwy.

Hywel_Deiniolen.jpg

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.