AC Arfon yn gwirfoddoli yng nghynllun bwyd Caernarfon

foodsahre.jpg

Mae'r cynllun bwyd a lansiwyd yr Hydref diwethaf ar ystâd Ysgubor Goch yng Nghaernarfon yn mynd o nerth i nerth.

Mae 'Cyfran Deg' (‘Fare Share’) yn brosiect ledled y DU sydd yn ail-ddosbarthu bwyd dros ben o archfarchnadoedd ymysg prosiectau cymunedol sy'n cefnogi pobl fregus.

Mae gwirfoddolwyr o Gynllun Bwyd Caernarfon yn mynd i'w cangen leol o Tesco i gasglu bwyd dros ben bob nos Wener a nos Sadwrn.

Yr wythnos hon, ymunodd Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad Arfon, efo’r casgliad, a ymunodd â gwirfoddolwyr y bore canlynol wrth iddynt roi bara, llysiau a salad i ddefnyddwyr y prosiect.

"Mae hi wedi bod yn brofiad diddorol ac addysgiadol iawn treulio amser gyda gwirfoddolwyr a'r bobl sy'n defnyddio'r cynllun," meddai Siân Gwenllian.

"Mae'r bartneriaeth rhwng y gwirfoddolwyr a Tesco Caernarfon yn effeithlon iawn – mae un o'r gwirfoddolwyr yn cael neges destun ar y dydd Gwener neu nos Sadwrn gyda manylion o beth sydd ar gael. Maent wedyn yn ateb i gadarnhau y byddant yn ei gymryd, ac yna yn mynd i Tesco, lle mae aelod o staff yn dod â bwyd mewn cratiau.

"Mae hi mor galed y dyddiau hyn i rai teuluoedd i gael deupen llinyn ynghyd. Mae llawer o'r bobl sy'n defnyddio'r cynllun mewn gwaith ond yn dal yn ei chael yn anodd fforddio digon o fwyd ar gyfer eu teuluoedd."

Defnyddiwr rheolaidd o’r cynllun ers ei lansio'r llynedd ydi Yvette o Gaernarfon.

"Er fy mod mewn gwaith dwi dal i gael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd a dwi’n nabod llawer o bobl yn yr un sefyllfa", meddai.

"Mae gen i chwech o blant a dydi siop wythnosol byth yn mynd ddigon pell. Dwi’n mynd i’r ‘Fare Share’ oherwydd gallaf gael bara a phethau eraill sydd yn ddigon i mi tan fy siec gyflog nesaf. Mae'n beth annifyr i chi gyfaddef, bod 'na chi methu ymdopi weithiau, a dwi’n nabod pobl sy’n teimlo cywilydd yn dod yma, ond mae wedi bod yn achubiaeth, mewn gwirionedd. Ac mae'n braf cael sgwrs gyda gwirfoddolwyr ar fore Sadwrn."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd